DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 1     <-- 1 -->        PDF

-M^M-


Br. 6. u Zagrebu, 1. studenoga 1884. God. VIII.


Na razkršću


Vriednost jednoga čovjeka ~ sudi
se po radu — koji OB proizvadja.
Man čini.
Ovim brojem svršavamo osmi tečaj „Šumarskog lista". Četiri godine borbe
prevalismo sretno — unatoč osvada i mnogovrstnih neprilika i od samih naših
sučlanova u družtvu. Taj nas uspjeh bodri u nadi, da.je hrvatski šumarski
živalj jur ipak počeo osjećati svoju snagu — kao i potrebu uzajamnog složnog
rada. Ono što se prigodom osnuća đružtva prikazivaše neizvedivim, ono se jur
dobrim dielora izvelo — hrvatska šumarska knjiga vidno napreduje — hrvatski
se šumarski list može danas ponosno takmiti svojimi premci. — Pa ako smo
kraj svega toga ipak i opet na razkršću — to imarao to pripisati važnom
zaključku upravljajućega odbora — da se „Šumarski list" pretvori u mjesečnik.
Tim bo po list ovaj ima nastati nova doba napredka. „
Šumarski list" kao mjesečnik izpunit će davne želje rodoljubnih hrvatskih
šumarah ~ njim ćemo dokazati potajnim kao i očitim protivnikom naše stvari


— da hrvatski šumari osjećaju potrebu trezna i ozbiljna rada i nauke.
Pojav taj znači pobjedu nauke i znanosti medju hrvatskim šumarskim
življem.
Znamo nadalje, da uređničtvo bar za prvi čas očekuje težka borba, al znamo
i to, da ga takova već nestiže osamljene, već na okupu s najboljim! pregalci
naše stvari diljem slavenskog juga. Znajuć pako, da će uživati podporu svijuh
marljivih i po struku zauzetih domaćih šumarah i prijatelja struke — nadat
se sigurnom uspjehu. Dvostruki posao — povećat će marljivost — veći djelokrug
— mora i suradnike umnažati — a u to ime dobro doći svaki sliednji
strukovnjak — svojimi prinosi i radnjami. Nitko nije izključen — bio lugar,
šumar ili ravnatelj šumarstva — svaki imade istu domoljubnu dužnost — nastojati
oko napredka našeg šumskog gospodarstva i struke — sredstvom našeg
đružtva ~ našeg lista. Naša je struka u nas još pusto polje — treba ga dakle
za dobe obradjivati — hoćemo li žnjeti.


To su čuvstva koja nas obuzimlju, to su nade koje nas nadahnjuju zaključujuć
rad oko ovog „Šumarskog lista´´.
U koliko imasmo pravo — zagovarajući razširenje djelovanja lista, pokazati
će bližnja budućnost.
22