DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 243 —


Upravljajući odbor držao je od prošle glavne skupštine 11 odborskih
sjednicah i to:


3. listopada 1883,, 10. prosinca 1883., 21. siečnja 1884., 16. veljače 1884,
26, ožujka 1884,, 27. ožujka 1884., 16. travnja 1884., 26. travnja 1884-,
24. svibnja 1884., 19. srpnja 1884., 31. kolovoza 1884.
Od važnijih dogodjaja i agenda upravljajućega odbora tečajem ove godine
imamo napomenuti.


1. Upravljajući odbor pozdravi novo izabranoga predsjednika velemožnoga
gospodina kr. šum. ravnatelja Milana Dursta, te se zahvali dosadanjemu svojemu
predsjedniku gospođinu kr. šum. nadzorniku Miji Vrbaniću za svoje revno
i uspješno i požrtvovano dielovanje kroz punih 6 godina.
2. Predstavka izradjena po upravljajućemu odboru o reorganizaciji šumarske
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji koja bje na ime upravljajućega odbora
predana od gg, šumarnika F. Eosipalai V. Malina, za onda banu preuzvišenomu
g. L. grofu Pejačeviću, odpremljena bje u 120 odtisaka vis. predsjednićtvu hrvatskoga
sabora sa molbom, da se medju članove visoke kuće podieli.
3. Visoka kr. zem. vlada odobrila je svojim rješenjem od 5. siečnja L g.
broj 47.781 nova družtvena pravila; ova pravila su tiskana u 1000 primjeraka,
a 600 komada ih je razpačano.
4. Upravljajući odbor razlažuć potrebu i važnost šumarskoga družtva zamoli
od visoke kr. zem. vlade godišnju podporu da uzmogne što bolje svoju
kulturnu misiju vršiti.
5. Visoka kv. zem. vlada podieli družtvu, uvaživ tu predstavku, svojim
odpisom od 14. ožujka t. g. br. 408, za tekuću godinu novčanu podporu sa
400 for. te odredi, da se ta podpora i u buduće u izvidnost stavi.
6. Visoka kr. zemaljska vlada poziva svojim odpisom od 2. veljače t. g.
br. 1584 upravljajući odbor, da izabere jednoga člana kao zastupnika u centralni
zemaljski odbor za budapeštansku g. 1885. obdržavati se imajuću zemaljsku
izložbu, kojemu odboru će biti predsjednikom Josip grof Drašković iz Bisaga.
7. Visoka kr. zem. vlada svojim odpisom od 2. travnja broj 1354 obnašla
je staviti izvan krieposti gore navedenu odredbu, te razpustiti centralni zemaljski
odbor za budapeštamsku izložbu.
8. Visoka kr. zem. vlada svojim odpisom od 5. svibnja br. 1930 obnašla
je šum. družtvu povjeriti posredovanje s izložitelji, i u obće izložbene poslove
šumarske struke na budapeštanskoj izložbi da svojim izkustvom i znanjem podpomaže
ovozemne izložitelje.
9. Visoka kr. zem. vlada dostavlja svojim odpisom od 4. lipnja t. g.
br. 9970 dva primjerka „izvieštaj o djelovanju kr. zem. vlade u promicanju
narodnoga gospodarstva od 1879. do uključivo 1883."
10. Upravljajući odbor laća se konačne redakcije osnove šumskoga zakona
kako to bje VI. glavna skupština držana 1882. u Zagrebu zaključila; odbor
dovršio je svoj rad te će se podnjeti uz shodnu predstavku visokoj kr. ze,maijskoj
vladi i predsjednićtvu hrvatskoga sabora.