DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 8     <-- 8 -->        PDF

´ — 242 —


Dočim je bila sveukupna aanariua prošle godine 1367 for. iznosi ljetos
sva članarina l804 for. a. vr. Od ove članarine unišlo je do danas 1488 for. a na
dugu imade jošte 316 for. Svega skupa unišlo je u družtv. blagajnu do 1. rujna 2100 fr.


Kao utemeljitelji pvistupiše: P. N. gg. Adolf I)anhelovsky sa svotom od
150 for.; — Milan Durst sa 100 for.; — Antun Zoretić sa 100 for-; — Mio
Vrbanić sa 100 for.; — Edo Rosipal sa 100 for.; — Franjo Eosipal sa 100 for.;


— dr. Vjekoslav Koroškenji sa 100 for.
Nemila smrt nam pokosi člana Antuna Zelinku kr. šumarnika u Otočcu,
Aleksandra Peklića šurnara imovne obćine u Sincu, Vatroslava Germana kr.
šumara u Požegi. — Slava im!


Pripomoćnoj zakladi pristupiše gg.: družtveni predsjednik Milan Durst kr.
šum. ravnatelj sa 10 for., Ivan Madjarević kr. šumarnik sa lO for., Ivan Antoš
kotarski Šumar sa 5 for., Stiasnj kot. šumar sa 5 for., dr. V. Koroškenji sa
10 for. i Aleksander Pere kotarski šumar sa 5 for. a. vr.


Družtveni organ „Šumarski list" kojemu je jur prošle godine zadan obiljniji
vanjski oblik i koj ove godine zadobi ukusni omot, štampa se u 500 primjeraka
i razpača se:


na
0 začastna člana
„ 3 šumarska strukovna zavoda
j, 7 utemeljitelja


,,, 8 časopisa
„ 2 djačka družtva
,j 21 podupirajućega člana
„19 6 člana L razreda 5j
193 člana II. razreda
„ 10 predbojnike
449 "
List razpača se u Njemačku u 4 primjerka
» n ), 1, Serbiju „ 16 ,,
,j „ ,j „ Cislajtaniju „ 24 „ (od toga ima 10 članovah)
„ „ „ „ Bosnu w 1 primjerku
„ „ „ „ Hrvatskoj i Slavoniji 4o4 primjerka
ukupno 449 primjeraka


Buduć da je potreba nastala nove diplome nabaviti, jer su prijašnje već
razpaćane, upravljajući odbor nastojao je da budu nove diplome što ukusnije.


Časopisa držalo je družtvo što uz zaniienu što uz gotov novac: Svietio.
Gospodarski list i seljak. Pčela. Ailgem. Forst- und Jagdzeitung. Zeitschrift
der deutscben Forstboamten. Deutsche Jagdzeitung. Handelsblatt flir Jagderzeugnisse.
Oesterr. Forstzoitung. Tharandter forstliches Jahrbuch. Oesterreichische
Monatschrift ftir Forstwesen. Centralblatt des gesammtea Forstvvesens.
Mittheilungen doj´ krainerisch-kiistenlandischen Forstvereins. Težak. Gospodarski
poučnik. Slavonski gospodar