DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 6     <-- 6 -->        PDF

240


Ovom sgodom izviešćuje se, da je od zaostataka koji su se tečajem predidućih
godinah nabrali, i uslied tajnikova izviešća na strani 246. šum. lista
svežčić V-. god/1882. sa 1854. for. izkazani, sve ubrano do 64 for.; ubrano
je dakle od tih đružtvenih tražbina na članarini 1790 for. Od gore navedenih
tražbina sa 64 for.´morati će se odpisati kao neutjerivo 39 for. dočim će se
zaostatak od 25 for. po´ svoj prilici jošt efektuirati moći.


: Iz toga zaključnoga računa vidi se, da je bio koncem godine 1883.. blagajnički
ostatak 1280 for. 82 nč. a. vr. Od toga ostatka položeno je u smislu
skupštinskoga zaključka u Ogulinu, 1000 for, sa odnosnimi kamatami ukupno
dakle 1128 for. 13 nč. u pripomoćnu glavnicu; ova svota uložena je na knjižicu
prve hrvatske štedione br. 24628; u gotovini ima dakle još 152 for. 69 n. koja se
svota, po intencijah iste glavne skupštine, takođjer za povišenje te zaklade tim
prije upotrehiti može, što su ovogodišnji tekući novčani troškovi družtva podpunoma
pokriti.


Zatim predlaže upravljajući odbor si. glavnoj skupštini, po dosadanjem izkustvu
sastavljeni proračun za buduću upravnu godinu naime za godinu 1885.
na shodno razpravljanje pa će k pojedinim stavkam, svoje ustmeno obrazloženje
pridonjeti.


0 potriebi i pokriću potriebe hrv.-slav. šum. družtva za upravnu godinu 1885.
kako će ga upravljajući odbor predložiti VIII. glavnoj skupštini obdržavat se
imajućoj tečajem rujna 1884. u Novoj Gradiški.


Opazka


Predmet


L Potrieba,


Družtveuoniu tajniku a) nagrada za tajnikovanje 200


bj dokle isti obarlja sve blagajničke poslove 80
IJredniku; liata uagrada za drnžtvcni mjesečnik S-20
Stanarina za klnbske prostorije, za razsTietn i ogriev 500
Nagrada isuradnikom lista mo
Za tisak dnižtvenoga mjesečnika, po prilici 30 štainp. araka 1000
Za "broširanje i poštovnu odpremu lista (75 fr. -|- 75 fr.) 150
Nagradu družtvenomu poslušniku S6
Poštarina, biljege, tovanii listovi za diplome, tiskanice 50
Za pisaće stvari i prepisivanje . /


oO
Troškovi prigodom glavne skupštine -^


100
Nova godina podvoraiku i 2 listonoaam


15


Za nabavn poknćtva *
Selitbeni troškovi
Nepredvidljivi troškovibO
1^
10
Ukupno ^720