DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 52     <-- 52 -->        PDF

286 —


— I Vlaisavljević 2 for. — I. Šorak 2 for. — I. Dmitrašinović 2 M\ —
L Bobić 2 for. — I. Simić 2 for, — I. Cucak 2 for- — I. Svilar 2 for. —
L Knežević 2 for. — Just Belja 4 for. — Ukupno 555 for. Predsjedničtvo.


Stanje družtvene blagajne prigodom škontrovanja


dne 19. srpnja 18S4.


Prihod Eazhod
for. no. for. n5.


i ,
Prihod 1779 110
Eazliod 109B 46


Ukupno 1779 10 3093 4G


U gotovom 685 64


* Predsjednik: ´ Tajnik:
Milan Durst. " Dr. V, Koroškenji.


Izpitano, u redu pronadjeno i u suglasju sa prebrojenirai novci u blagajni.
U Zagrebu, 19. srpnja 1884. -^
Josip Ettinger, Franjo Rosipal,


odbornik. odbornik.


Stanje družtvene blagajne


od 1. siečnja do 1. rujna.


Prihod Eazhod


OJ IH


for. no. for. 1 ne.


1 2093 10^ 1
2 1408 70


Ukupno 2093 10 1408 70


Odhiy izdatak od primitka ostaje u gotovini dne t. rnjna. 684 40


Milan Durst, Df. V. Kor6škenyi,


predsjednik. tajnik.


Dopisnica urednidtva.


Q. M, S. ti V, poslano primisTno — do zgode više. — G. J. K. u T. molimo
eim prije za nastavak. — Q, J. 8 u K. poslano primismo — " vidit ćemo. — G, T.
B. n K. (Sriem) odgovor na VaSe pisrao naći 6etR. poslano primismo nn prekasno za ovaj broj — hvala!— G. P. T, T. u B. (Srbija).
Hvala srdačna — oglasite se ´čes(^e I
Uredništvo i naklada hrv. štimarskog družtva, — Tisak C. Albrechta