DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 285 —


Janković. - 78. Adam KovačiBa. — 79. Samoilo Medak. — 80. Franjo
Kotković. — 81. Stjepan Franješ. — 82. Andrija Špoljarić. — 83. Niko Maras.
— 84, Ivan Janković. — 85. Miko Matosović. — 86. Vjekoslav Vucetić. —


87. Luka Šegović. — 88. Petar Rajaković. — 89. Stjepan Sugović. ~ 90. Petar
Knštrić. — 91. Ivan Gec.
U pripomoćnu zakladu pristupiše kao članovi nadalje:


Veaceslav Starj, kotarski šumar, sa 5. for. — Aleksander Pere, nadšumar
u Otočcuj sa 5 for.


:E=* o t TT-r d. a-


Nadalje do sada uplatise sliedec´e korporacije i p. n. gg. ("danovi u ime godišnjega prinosa za
1884. u družtvenu blagajnu pa se time ujedno od strane predsjedništva dotične svote potvrdjuju.


Ladislav grof Pejačević 10 for. — Kr. šumarski ured u Belovaru za novo
pristupivše.članove (vidi gore br. 26—29. i br. 58—91.) 120 for.— Milan Burda
6 for. Ivan Donadini 5 for. —´ Vilim Dojković 5 for. — Dragutin Trotzer 5 for.
— Vjekoslav Pilz; 5 for. — JuHo Bubanović 6 for. — Karmelo Zajc 5 for. —
Nik. Košćec 5 for. — Mirko Lepušić 5 for. — August Vihodil 5 for. — Eihard
Lang 5 for. — Mio Radošević 5 forinta, — S. Jareš 5 for. — Stjepan Toinić
6 for. — Josip Sacher 5 for. — Edo Nemčić 5 for. — Dragutin Laksar 5 fr.
— I. Glirtler 5 for. ~ G. Martinović 5 for. — Eobert Fiscbacli 5 for. —
Dragan Šlintner 7 forinta. — Milan Antel 5 for, — Dragutin Kadić 5 for. —
Gjuro Koča 5 for. — Mio Barišić 5 for. — J. Kalina 5 for. — Nikola Vežić
5 for. — Edo Hertzl 5 for. — Josip Šraidinger ,5 foriata. — Gustav Taussig
5 for. — Vlad. Kiseljak 5 for. — I). Riemer 5 for. — Šime Sklebar 5 for..


— Ljudevit Brosig 5 for. — G. Farkaš 5 for. — G. Radić 5 for. — Ivan
Konig 5 for. — I. Helebrand 5 for. — A. Bokutinski 5 for-— V^ Všetecka
5 for. — Antun Korošec o for. — Miladin Striga 5 for.. — J. Ivić 5 for, —
Ivan Brnčić 5 for, — Petar Fllrster 5 for. — Gustav Polak 5 for. — Makso
Prokić 5 for. — SI Wurth 5 for. — Antun Gašparac 5 for. — Gustav Kraus
5 for. — A. Hiebel 5 for. — Vujo Delić 4 for. — Andrija Gett^vert 5 for.
— Dragutin Kafka 6 for. — Aleks. Pere 5 for. — Tomo Starčević 3 for. —
Duka Starčević 3 for. — Ivan Stai-čević 3 for. — Drag. Župan 3 for. — Mio
Vukelić o for. — Filip Vidmar 3 for. — Dane Eakić 3 for. — Nikola Ilić
3 for. — J. Hodak 3 for. — Ilija Tomić 3 for. — N. Marković 3 for. —
Mato Špoljarić 3 for. — Antun Brosig 4 for. — Fr. Mittermitller 4 for. —
Josip Mallnar 4 for. — Josip Ćop 3 for. — Stj. Turk 3 for. — Blaž Lipovac
3 for. — Josip Ožbolt 3 for. — Fran Ožbolt 3 for. — Matia Žagar 3 for. —
Fran Žagar 3 for. — Grga Žagar 3 for. ~~ Pajo Todorović 6 for. — Stjep.
Dean 6 for. — Vatroslav Rački 5 for. — Fran ĆorđaSć 5 for, — Ivan Kadleček
5 for. — Milan Kajganović 6 for. — Mio Mrkšić 2 for. — Tomo Stilinović
i for. — Dane Trboević 4 for. — Bozo Bušljeta 4 for. — Ivan Tuteković
4 for. — Arsa Diklić 4 for. — I. Momčilović 3 for. — J. Priča 3 for.