DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 284 —


§ 11. Svi ostali prekršaji tog zakona ili kod podielivanja dozvole držanjapašnje kozah izdanih oblastnih ustanovab jesu poljski prekršaji, te se kao takovi imadu
po propisih zakona o poljskom redarstvu provadjati.


§ 12, Oružnici i zaprisežeuo šumsko i lovozaštitno osoblje dužno je, sve opažene
prekršaje protiva tom zakonu nadležnoj oblasti prijaviti.


§ 13. Zakon ovaj stupa u život tri mjeseca iza proglašenja, a podjedno sastavljaju
izvan kreposti sve naredbe izdane u pogledu držanja i pašnje kozah u Istri, na
temelju Ouberuialne naredbe od 13, srpnja 1834. Pobiižje ustanove u pogledu umanenja
broja kozab u Istri, u smislu ustanovab ovoga zakona, izdat 6& se naredbenim
putem, te se u tu svrhu daje posjednikom kozah razdobje od 6 mjesecib, za koje su
vrreiiie dužni svoju stoku kozah odstraniti odnosno svrsi shodno umanjiti.


§ 14. Provedba ovoga zakona pozjerava se ministrom za poljodeljstvo i tmutamjih
posalab.


f Umro. Dne 14. kolovoza preminuo je kr. šumar u Mašiću Josip Tauber, u


44. godini života, nakon trodnevne težke bolesti. Bijaše rodom iz Einsidla u Ceekoj,
te je svršio šumarsku akademiju u Mariabrunuu, a službovao više godinah u BruŠanih,
Gospiću, Kaiću, a napokon u Mašt(5ii. Ljubio je novu svoju postojbinu i narod iskreno
a kao Činovnik bio vješt i sdušan.
Odlikovanja. 0. A. Bedo de Kalnoki, kr. ugar. min. savj. i zem. nadšumarnik,
bude za zasluge steSene oko provedenja organizacije šumarstva u Madjarskoj — odlikovan
vitežkim krstom reda Leopoldova. — Gr. J. Havlieek, šumar petrovaradinske
imovne obćine u Kupinovu, bude odlikovan kr, srbskom medaljom sa krunom.


Imenovanja. Gr. Edo Slapnicar do sada Šumar imovne obćine u Glini, izabran
je šumarom imovne obćine križevačke za sjedištem u Čazmi,


G. Kajko Lemai(^ do sada oficijal kod kr. financ. računarskog odsjeka u Zagrebu,
imenovan je privremenim tajnikom kr. šum. i gosp. učilišta u Križevcib.
G. Hinko Ftirst do sada nadšumar gospoštije Daruvar, imenovan je šumarnikom
iste gospoštije.
G. Dragutin Wiethe abiturient šumarstva imenovan je šumarskim vježbenikom
gospoštije Daruvarske,
G. Dragutin Nanincini do sada gumar imovne občine u Petrinji izabran je šumarom
grada Petrinje,
G. Drag. Lassman Šum. vježb. i upravit, šumar, u Otočcu imenovan šumarom
otočke imovne obćine.
Nadalje pristupiše družtvu:


(vidi str. lU. , 169., 233. svezka II. III. IV.)


a) kao Članovi I. razreda: 23. Dragan Šlintner, kr. kotarski pristav. —


24. Ivan Madjarević, kr. šnmarnik. — 25. I. Eančić, kr. srpski državni šumar.
— ´26. Gustav Hotovj, kr. šumar. — 27. Ivan Hell, kr. šumar. —´28. Franjo
Brns, kr. šumar. — 29. Edmund Ercsenv, kr. šumar.
h) kao članovi II. razreda: 57. Vujo Delić, kr. lugar. — Zatim lugari
kr. šumar, ureda u Belovaru: 58. Samoilo Bodin. — 59. Milutin Brnica. —


60. Janko Stanković. — 61. Drnitar Šamić. — 62. Stevo Lukić. — 63, Pane
Bosanac. — 64. Boltek Kolar. — 65. Martin Rabadjia. - 66. Jakov Horduk.
— 67. Ivan Marković. — 68. Franjo Kovacević. - 69. Šime Grba. — 70. Ivarr
Gazi. - 71. Mirko Mikec. — 72. Pajo Bobić. — 73. Jovo Kovacević. —
74. Marko Crkvenec. - 75. Miško Kuštan, --- 76. Miško Novak. — 77. Miško