DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 238
Prihod


o
o


Prema tomu
o M s unišlo je


^ s


Poimence


p4 Yiše manje
for. for nč. for. nč. for. Inč.


Glasom proračuna preliminirano bje
3631 for.


Družtveni prihod od podupirajućih
članova * 500 457 43
Družtveni prinos od pravih članova


po 4 i 3 for 1088 857 231
3 Prinos od predbrojnika po 2 for.... 106 112
4 Za đružtvene diplome 15 19
5 Na pristupnini novih članova....... 15 12
6 Za uvrstbu oglasah u „Šum. list" .. 25 23
7 Gotovina u blagajni koncem g. 1882. 266 759 56 493 56
8 Kamati od uložaka u prvu hrvatsku


štedionu 32 61 29


9 Ubrani zaostatci od minulih godina . 1534 648 51
10 Poklon 15 15
11 Vanredni prihod 50 8 42


12


Povraćena poštarina 17 — 17
13


Svota, 3631 2989


Sravniv sa ovim prihodom izkazani
razhod sa 1811 1708 25 102 75


Pokazuje se koncem g. 1883. blagajnički
ostatak sa 1280 82


Zagreb , 31. prosinca 1884.


Predsjednik:


Milan Durst,