DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 270 -^ , ´


P. B. gg. suradnikom ,,Šumarskog lista!´
Pošto se obzirom na nova družtvena pravila na časti urednika— „Šumarskog
lista" kao i na časti odbornika družtva zahvalih — budi ovime svoj
onoj p. n. gospodi članovom družtva i sudrugovom, koji me tečajem mog
urednikovanja podupirahu u izdavanju lista, najtoplija prijateljska zalivala


. izrečena.
U oči glavne skupštine 1884. godine.


Glavna skupština odgodjena. Kao što to jur p- n, g. članovom putem javnih
glasilab svojedobno javljeno, prinukan bi upravljajući odbor, u svojoj na dne 19. srp.


t. g, obdržatoj sjednici, za dne 5. kolovosia i sliedece dane nrecenu VTIl. glavnu skupstinu
družtva odgoditi^ na drugu polovicu mjeseca rujna (22. i sliedece dane) — te
<5e potanja ubaviest slieđiti. Konačno nemožerao a da nezabilježirao radosnu vlest, da
se liep broj članovab jur prijavio predsjedništvu izjavom, da će doći na skupštinu
u Gradišku.
Odborska sjednica. Upravljajući odbor, držao je dne 19. srpnja redovitu odborsku
sjednicu, u prisutnosti sliedece p. n. g. članova: M. Dui´sta, A. Soretića, M.
Vrbanića, E. Rosipaia, J. Ettingera, V. Kor6škenyia, R. Fisehbaeha i F. Kestercanka.
^- Od važnijih zaključaka spominjemo: Ustanovljenje proračuna za g. 1885. — Zaključak
da se „Šumarski list pretvori n mjesečnik. — Utanačenje godišnjeg izvještaja


o radu družtva tečajem god, 1884, — Zaključak odgode glavne sknjjštine — na
22. i´ujna i sliedece dane. — Zahvala urednika na povjereničtvu za zemaljsku izložbu.
Šumarski mjesečnik. Upravljajući odbor zaključio je — ovogodišnjoj glavnoj


r.>;,{?^-^ skupštini — predložiti pretvorbu ,, Su^iarskoL_J]st|^, j__i^eseč^ ^ — Tim bi bio
"^ / učinjen znamenit korak napredku. — f)o družtvenih članova pako stoji, da surađniČtvom
svojim oko lista, omoguće trajnost tog poduzeća. — „Šumarski list" — sam
pako — zadobiti će time važnost takodjer i za onakove krugove — kojim do sada
manje koristi donašati mogao — kao na pr. trgovce, posjednike i t. d., al i sam
program i sadržaj lista — dobiti će tim novi smjer i obseg.


Sa križevačkog šumarskog zavoda. Dne 17,^ 18-i 19. srpnja t g. obdržan
je pismeni, a dne 22-, 23. i 24. srpnja pako ustmeni konačni izpit sa slušatelji Ili.
šumarskog tečaja. Izpitu je predsjedao izaslanik visoke vlade/ velemožni g- Jurković.


— Izpitu ee podvrglo ukupno 13 kandidata. Od ovih budu reprobirana 3, i to jedan
na godinu dana, a 2 na 2 mjeseca. Dvojica osposobljeni su odlikom, 8 pako jednostavno.
— Dva slušatelja trećeg tečaja odustali su od izpita za sada.
Čujemo nadalje, da se jur već ustrojio gradjanski odbor, koji će se latiti posala
oko dostojne proslave 25 godišnjice zavoda, nadamo se medjutim, da će nam koji tamošnjih
prijatelja i koju obžirniju u tom smjeru javiti.


. Šumarski državni izpiti. Glasom službene objave u „Narodnili Novina" od


18. srpnja t. g. br. 25.240. obržavati će se t. z. viši državni izpiti za samostalno
vođjenje šumskog gospodarstva, ove godine, tek 6 i sliedećih danah mjeseca listopada,
kod kr. zemaljske vlade odjela za unut, poslove u Zagrebu.
K posumljenju krša u Gorici i Gradiški. Za groliju Goričku i Gradišku,
izdan je u smislu zakona od 9. prosinca 1883. posebni zakon, ustanovljujući provedbu
šumsko-uzgojnih radnjab u rečenih zemlja, te je u smislu tog zakona, poslovanje oko