DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 266 —


binskimi i klimaticnimi odnošaji izraslo, nekakova sveza obstoji, sliedi ne samo
iz jur navedenoga, nego to isto potvrdjuju i iztraživanja E. Henry-a. On je
iztražio lišće od 13 raznovrstnih stabala iz 37 godišnjeg luga kod Nancy-a, te
je našao sadržaj pepela i vode u sliedećih ^jo:


Čist. pepela Vode čist. pepela Vode


Pop. tremula.... S´ST^o 48*127o(?) Coryl. avellana.. ^´65% 44*36% (?)
Pyr. malus Tll^jo 47-64*´/o Sorb„ tormin. .. . 6-427o 56-837o
Frax. excels. .. . T-OO^o 64-30Vo Carp. betul 5-2l7o 56-167o


Ulm. montana .. 6´S2´lo 68-29^0 Fagus sylvat. .. . 5-14«/o 56´6a7o
Prun. avium..., 6"707o 63-057o Acer camp 4´687o 49-207o (?)
Qaercus robur .. 4-517^ 57-03 7^


Primjereno množini pepela, morao bi vodeni sadržaj kod jasikovog, jabukovog,
lieskovog i klenovog lišća veći biti nego je ovdje nadan. I u istinu bilo
je pomenuto lišće u svježem stanju puno vodenije, kako se iz ove primjetbe
vidi: „U postotcih izraženi sadržaj vode iztraživanog lišća niže je nadan, i to
usljed izparivanja za transporta; to se ponajpače tiče jasikovog, klenovog, jabukovog
i lieskovog lišća, koje je istom dan kašnje bilo prevagano, te medjuto
već jedan dio vođe izgubilo".


Buduć je i po mojih iztraživanjih gubitak vođe kod snažno izhlapljujućeg
lišća već za 2—3 satnog transporta prilićno velik, to je sadržaj gore pomeautog
lišća u svježem stanju sigurno veći bio, nego je u istinu pronadjen, što
svakako govori za valjanost moje teorije.


Lišće nižih bilina vodenije je, te se u njihovoj suhoj substanciji (nakon
što je izgorjelo) nalazi više pepela, nego li u lišću drveća, koje ne ima tolike
transpirativne snage, kao ono prvo. Od kulturnog bilja prva je zelen (zelje), i
to sa 907o vodene i 16—187© pepelićne sadržine od snhe substancije. Svaki
vrtljar zna dobro, da soćno zelje, najbolje i najsnažnije tlo zahtieva i da se
mora radi velike potreboće vode što češće zalievati. Za zeljem dolazi duhansko
i hmeljovo lišće sa 177o, zatim lišće repe sa 13—167« pepela i 88*57o vode,
napokon koruna sa 8—97o, te djeteljina i livadna trava sa 6—87^ pepela
i 78—807o vode.


Postupično poredati šumsko drvlje pogledom na relativnu količinu njihove
transpiracije poći će tek onda za rukom, kad se uzmogne ustanoviti množina
vođe i pepela u lišću od dovoljnog broja takovih stabala, koja su odrasla pod
jednakim! odnošaji. Ovom razpravicom kanim obodriti na takovo iztraživanje;
ja sam tim poslom jur započeo, te ću resultate u svoje vrieme objelodaniti.
Lišće, koje se za to iztraživanje kani uzeti, treba da je od prosto stojećih
stabala, u najboljoj snazi od približno jednake starosti, a lišće samo valja da
stoji na jednakom stupnju razvitka, jer se sadržaj vođe i pepela po starosti
mienja. Ja bih bio zato, da se lišće u kolovozu pobere, dakle onda, kad je
isto posve izraslo a i transpiracija svoj maksimum postigla. Ne valja sravnjivati
lišće suhih i vlažnih godina; od starog i mladog, od zasjenjenog i prosto sto