DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 261 —


ter ob poduzetih odnosnih mjera po kotarskih oblastih, odnosna izvješća u tom
pogledu poduaša ziemaljski šumski nadzornik namjestniku.
Posliednja se ustanova odnosi takodjer; na djelatnost delegiranih šumskonadzornih
povjerenika, odnosno kotarskih oblastih, kojom se takovi pridieljuju.


Pogledom na one šumske tehnike, koji pripadaju državnoj šumskoj upravi,
imade u slučajevih možebitnih disciplinarnih odredaba, istim predpostavijeno
šumarsko ravnateljstvo uredovati, tiče li se takov slučaj pako privatnih šumskih
tehnika, to se imade eventualno u ministra poljoprivrede zatražiti, dignuće
njihovo od službe delegiranog šumsko-nadzornog povjerenika, a u osobito prešnih
slučajevih može takovo dignuće, uz naknadno odobrenje ministra, odrediti
i sam namjestnik.


Lugari podčinjeni su šumskim tehnikom, kojim su pridieljeni, a u disciplinarnom
pogledu podpadaju predstojniku nadležne kotarske oblasti.


§ 9. Dok se neizda, na koncu § 1. spomenuti službeni naputak, odnosno
do svrsi shodne revizije za šumske tehnike političke uprave jur postojećih službenih
naputaka, ostaju takovi u krieposti.


Dodatak!


A. Šumarski tehnici kao zemaljsko-šumarski nadzornici kod političkih zemaljskih
oblastih i kod c. kr. dvorskog savjetnika u Trientu.
2 Šumarska nadsavjetnika VI. dnevnoga razreda.
5 Šumarskih savjetnika VII. „ „
7 Šumarskih nadpovjerenika VITI. „ n


B. Šumarski tehnici dodieljeni neposredno zemaljskim šumarskim nadzornikom,
kao i po vani:
50 šumarsko-nadzornih povjerenika IX. dnevnoga razreda.
55 šumarsko-nadzornih pristava X. dnevnoga razreda,.


C. Lugari (spadajući medju sluge);
10 nadlugara I. razreda sa 500 for. plaće,
20 lugara II. „ sa 400 „ „
22 lugara HL „ sa 300 „ „
Opazka: Ad A i B aktivni doplatci odmjereni su prema dnevnome razredu,
u smislu ustanovah zakona od 15. travnja 1873. (D. v. I. br. 47). Osim
toga pripada tim šumarskim tehnikom paušal, za preduzimati imajuća službena
putovanja, u smislu naputka i u obsegu podčinjenog im okružja, nadalje paušal
za pisarničke i uredske prostorije, pobližje o tih paušalih ustanovit se medjutim
upmvnim putem.


Ad G. Aktivni doplatci imadu se izplaćivati u smislu ustanovah zakona
od 15. travnja 1873. Lugarsko osoblje dobivat će osim toga posebni paušal, u
svrhu pokrića troškova vožnje i obilaženja kotarom, u smislu naputka, isto tako
i za uredske i pisarničke potrebštine, kao nabavu monture, što se medjutim
takodjer bude pobližje još upravnim putem odredilo.