DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 260 ~
ministarstva za zemaljsku obranu od 19. travnja 1872, pričuvane za izslužene
podčastnike.


§ 6. namještenje u § 3. br. 2 i 3 spomenutih šumarskih tehnika za delegirane
šumarsko nadzorne povjerenike za stanovito njeko okružje, sliedi na
predlog uamjestnika po ministru poljoprivrede, u koliko se pako pri tom radi
ob uporabi šumarskih tehnika državne šumarske uprave, imat će se prije postići
sporazumak sa odnosnim šumarskim ravnateljstvom.


Istim načinom ustanovit će se tim šumarskim tehnikom, pripadajuće
paušalne odštete, unutar u tu svrhu razpoloživih sredstva.


U slučajevih, kada se radi o bud privatnih ili erarskih šumah povjerenih
gospodarenju delegiranog šamarsko-nadzornog povjerenika, imati će se politička
oblast, u svrhu potrebne šumarsko tehničke podpore, obratiti na najbližjeg
stalnog šumarskog tehnika političke uprave.


§ 7. U šumarsko tehničkoj službi političke uprave stojećim državnim kao
i privatnim šumarom, može se, nu posliednjim samo uz privolu ministra za poljoprivredu,
povjeriti takodjer i gospodarenje obćinskih, zadružnih i inih šumah,
ako je u obće takov prenos rukovodjenja šumsko gospodarske uprave, od šumovlastnika
inim osobam, zakonom opravdano, te ako li takov prenos djelovanja
moguć bez uštrba po ino u § 1. tim šumarskim tehnikom dopitanih
dužnostih.


Kod dođieljivanja takovih posala, šumarskim tehnikom političke uprave,
treba paziti;


1. da se primjereno gospodarenju šuma, odgovarejući broj (gospodarskog
i lugarskog) osoblja, namjesti načinom takovim, da bude isto neodvisno od samih
šumovlastnika t. j . da se bad iz zemaljskih, bud pako inih sredstva uzdržavalo
bude, a isto tako da bude šumskim upraviteljem neposredno podčinjeno.
2. Šumsko gospodarske osnove imat će se takodjer, u koliko takove nebi
mogli prije spomenuti šumski tehnici, kao šumski upravitelji sastaviti, bez uštrba
po svoje inake, poslove, unutar od slučaja do slučaja utanačenog razdobja, iz
zemaljskih ili inih sredstva dati sastaviti. , .,
Tim se šumarskim tehnikom može nadalje po ministru poljoprivrede povjeriti
takodjer i uprava, u njihovom području nalazečih se erarskih šumskih
čestica.


§ 8. Zvanični šumarski tehnici političke uprave, podčinjeni su toli u službovnom
koli i disciplinarnom pogledu nepusredno predstojniku one političke
oblasti, u čiji status osoblja spadaju, a u posliednjein redu ministarstvu poljoprivrede.


Što se pako onih tiče, koji u status osoblja političkih kotarskih oblastih
spadaju, to pripada dotičnom zemaljskom šumskom nadzorniku, da sudjeljuje
kod nadzora i razsudjivanja njihove službene djelatnosti, kao i da kod rješavanja
osobnih pitanja svoju rekne, te je podjeđno dužan i zvan, da se nastoji
prigodom svojih službenih putovanja upoznati s delatnošću tih šumarskih telinika,
kao što i ob temeljitosti eventualnih prijava, mnenja i predloga njihovih,