DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 2M — ^
§ 3. Šumarsko tehničko osoblje političke uprave se sastoji:


1. od zvaničnih šumarskih tehnika i nadlugara političke uprave, polag
ustanova priloga 1.;
2. od onih šumarskih tehnika državne šumarske uprave, koji če se podjedno
političkim oblastim dodieliti;
3. od privatnih šumarskih tehnika, kojim će se na temelju dragovoljnog
preuzeća, najmanje u § 1. br. 1 i 2 si)om6nuta poslovanja u začastnom svojstvu
povjeriti, te koji će vršenje te službe po najboljem zvanju i savjesti
obećati.
Pod brojem 2 i 3 označeni šumski tehnici, služe se prigodom svojih funkcija
u šumarsko-tehničkoj službi kod političke uprave naslovom c. k. delegirani
šumsko nadzorni povjerenik, dobivajuć sa tim poslovanjem skopčane izdatke,
stanovitu, razmjerno povjerenom jim nadzornom okružju i ostalim mjerodavnim
odnošajem, ustavljenu paušalnu nagradu.


§ 4. Dodielivanjezvauičnih šumarskih tehnika i nadlugara političkim oblastim
pojedinih upravnih okružja označeno je u prilogu II uz pridržanje onih svojevremenih
promiena, kojih se potreba možebit kasnije uzpostavila bude, ter koje
će ministar poljoprivrede onda upravnim putem odrediti.


Sjedišta šumarskih tehnika i lugara, koji će imat službovati u okružjib,
kao i njihov obseg, ustanoviti će po predlogu namjestnika ministar poijoprivrede.


Kad se koje mjesto popuniti imade, to se natječaj za popunjenja, ako li
ministar poljoprivi^ede za pojedine slučajeve nebi drugačije odredio, po namjestničtvu,
vazda za najniži dnevni razred t. j . kod popunjenja mjesta zemaljskog
šumskog nadzornika za osmi, kod ostalih šumarsko-tehničkih činovničkih mjesta
pako za lo dnevni razred, a kod nadlugara za treći razred razpisati imade.


Šumarske tehnike sa šestim dnevnim razredom, imenuje Njegovo Veličanstvo,
ostale šumske tehnike pako ministarstvo poljoprivrede.


Nadlugare imenuje namjestnik uz naknadnu prijavit ministarstvu; promaknuće
nadlugara u višji platežni razred sliedi putem namjestničtva, u kojeg
području služi, po ministru poljoprivrede.


§ 5 Počamši od 1. siečnja 1885. morat će svi oni, koji će htieti stupiti
u službu činovnika šumarsko tehničkog, kod političke uprave, izuzam one koji,
prigodom proglašenja te naredbe jur službuju, dokazati, da su osposoblenje za
šumarsko-tehničku službu u državnih šuma, stekli tomu propisanim načinom,
te da su najmanje kroz pet godina sproveli gospodareć u državnih šuma ili
pako kod večih privatnih šumskih gospodarstva.


Do 1. siečnja 1885. pako, dovoljno je, da se kandidat izkaže svjedočbom
da je stekao osposobljenje za samostalnu šumarsku upravu, u smislu ministerialne
naredbe od 16. siečnja 1856., te da je osim toga bar kroz pet godina
bio u praksi.


Želeći polučiti mjesto nadlugara, imadu dokazati svoje osposobljenje za
čuvarsku i tekničku pomoćnu službu, u smislu rainisterialne naredbe od 16.
siečnja 1850, Lugarske službe spadaju medju oaakove, koje su glasom naredbe