DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 258 —


Šumarsko tehničko osoblje političke uprave u Cislajtaniji.


Pitanje položaja šumarsko tehničkog osoblja političke uprave i djelokruga
mu, počelo se u najnovije doba i u nas razglabati,"^" neupličući se za sada u
odnosne razpre, držimo ipak, da će biti u interesu stvari, ako na ovom mjestu
spomenemo, naredbu ministarstva poljoprivrede u, Beču, od 27. srpnja 1888.,
kojom bje označen zadatak šumarsko-tehničkog osoblja, političke uprave onkraj
Leithe, koje osoblje pogledom na svrhu i zvanje po prilici položaj naših t. z.
kr. županijskih nadšumara zauzimlje. Spomenuta naredba glasi :^´^*


§ 1. Zadaća šumarsko-tehničkog osoblja političke uprave jest:


}. Pomagati političke oblasti, kod vršenja državnog šumarskog nadzora i
provađjanja šuraai´stva se tičućih zakona i naredaba u obće, a naročito i strukovnjačkim
savjetom, bezprestanim motrenjem i uočivanjem šumarskih odnošaja,
ter prijavljivanjem pri tom opaženih protupravnostih;


2. Pospješivanje šumskog uzgoja poukom takovih šumovlastnika, kojim jest
takova poduka i uputa potrebita, ter preporučivanjem onih mjera i napremica,
koje bi mogle služiti za podignuće šumarstva i šumai´skih odnošaja;
3. U slučajevih § 7. rukovoditi ili upravljati šumama stanovite vrste;
4. Izpunjavati sve one zadatke, koji se tora osoblju budu u buduće posebnimi
zakoni ili naredbama naročito dopitali;
5. Šumarsko se tehničkom osoblju po političkih oblastih može nadalje
povjeriti, takodjer i samostalno vodjenje povjerenstvenih mjestnih iztraživanja,
u poslovih tičućih se njihovog službovnog djelokruga.
Potanji propisi, u pogledu načina i slučajeva, po kojih bude šumarsko
tehničko osoblje političke uprave, toli u administrativnom, koli tehničkom pogledu,
kod.izpunjavanja svojih dužnostih postupati imalo, izdati će se obzirom
na postojeće različnosti šumarskih odnošaja, u pojedinih upravnih područjih, u
za ta područja naposeb izdati se imajućih službovnih naputcih i tehničkih službo
vnih propisih.


§ 2. Političke oblasti, nisu vlastne dodieljeno jim šumarsko-tehničko osoblje
upotrebljivati u druge svrhe, van u svrhe u § L spomenutih službovanja, odnosno
u poslovih i razprava, koji sa šumarstvom ili u s onima u § 1. br. 4
spomenutima dnžnostima u savezu stoje.


U svih poslovih, odnosećih se na službeni djelokrug tog osoblja, imade se
šumskom tehniku pružiti zgoda, da svoje strukovno stanovište označiti može.


Osobito se pako imadu, u svojstvu zemaljskih šumarskih nadzornika služeći
šumarski tehnici, svim u takovih poslovih kod političkih zemaljskih oblastih
obdržavajućih se kolegialnim vječanjem prizivati kao votanti.


"^ Vidi: „MjeseCnik pravničkoga družtva;," svez. L g. 1884. — „Sloboda" br.
116 od s. 1884.


-X-*


Vidi: Zeiifcralbiait; f. cl. g. Forstwestm g. 1883. str. 553,