DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 255 ~
Občinski šumar marljiv i sviestan u službi, hoteći izpunjavati §§. 38. i
39, rečene naredbe, propisane mu dužnosti, (uz današnje šumsko - gospodarske
odnošaje urbarno občinskih šuma i ogromnog podčinjenog mu područja), sjegurno
će u tom radu nalaziti tolikog i tako raznoliko poslovanje, da mu neće
doteći vremena inakim radnjam, ponajmanje pako onakovim, kakove no mu se
danas na račun naslova „kotarski" prečesto dodieljuju. A baš zaotojersu nam
sve te okolnosti poznate, te što znamo, da se jedino od te rieći „kotarski"
izvadjaju konsequencije, koje ne mogu imati druge svrhe, van da i onako jur
dosta poremećene odnošaje urbarsko-občinske šumarske uprave, još i večraa
pomute, uzesmo tuj zgodu spomenuto razpraviti.


Občinski su šumari nuždni, oni su nadalje i naravna konseguencija postojeće
občinske autonomije u našoj domovini, a baš zato im treba osjegurati
obstanak i bit, toli u materijalnom, koli u moralnom pogledu, treba li pako
van tib občinskih šamara zemlji osim jur u tu svrhu namještenih sedam t. z.
kr. žup. nadšumara, još i drugih političkih (kotarskih, podžupanijskih) šumarskih
vještaka, a ono neka se takovi i namjeste, nu ne na trošak pojedinaca
(obćina) već na trošak zemlje. Dokle pako obćinc same svoje šumare plaćati
imadu, dotle ih ovi imadu takodjer i izključivo služiti. Ponajmanje pako dužne
su obćine plaćati njekakve t, z. kotarske šumare, koji u istinu kod njekih
podžupanija jedino zaostatke stanovitih organa rešavati imadu. Toliko na uvaženje
onim, koji bi radi jedno — na najveći uštrb dragog. —ć.


Nov zakon o neposrednom porezu u kr. Srbiji i poljska
privreda.^


Po jednom starom zakonu o porezu, koji je izdan od 2. Oktobra 1864.
u Srbiji je sve do sada postojao razrez danka po „imovnom stanju." To
imovno stanje ocenjivali su opštinski odbori, koji su ujedno sve gradjanstvo što
pripada dotičnoj opštini, podelili u klase po imućnosti. Država je tražila od
opštine na svaku „poresku glavu´* polugodišnje po 15—16 dinara; i ova osnovna
stopa danka zvala se: glavnica. Svi gradjani, koji su po oceni odborskoj po
imućnosti dolazili u sredini, plaćali su ovu glavnicu; oni pak, koji su se računali
medju imućnije, bogatije, plaćali su porez „nad glavnicom" , a oni, koji
su se računali medju siromašnije, plaćali su „izpod glavnice." Glavnica sačinjavala
je za sebe samo jednu klasu; a one druge dve podele delile su se na
više kias´^, po kojima je plaćanje srazmerno sve više ili sve manje od glavnice
bilo, tako da su dakle imućniji obterećivani i onim manjkom, koji sirotinje do
glavnice nisu mogli da plaćaju. No ipak bilo je i ograničenja, do koje stope
mogu se bogataši porezom obteretiti. Tako u Beogradu, gde ima polumilionara
i milionara, nije se mogao gradjanin obteretiti većim godišnjim dankom (ma


* Opazka »ireduičtvM. Ovaj članak priraismo od vrlo štovanog prijatelja družtva
u Beogradu, a iznimno pridi-žasino i prvotni pravopis.