DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 2:54 —


tarskih šumara, a dosljedno tome nepripada nijednomu kod


urbarnih obćina služećem gumaru, drugi naslov, van„obćin


ski šumar."


Naziv kotarski šumar, u tom je slučaju nekorektan a i neumjestan.


Uprava i gospodarenje sa obćiaskiini sumarni u t. zv, staroju provincijalu
Hrvatske i Slavonije, temelji se na ustanova poznate privremene naredbe kr.
hrvat. slav. đalm. zemaljske vlade od 4. ožujka 1871- br. 2144.


U § 2. te naredbe pako nalazimo, sliedeću ustanovu:
„Nadzor nad upravom i gospodarenjem po obćinskih šuraah, vrši kr. zemaljska
vlada, preko županija kroz organe postavljene za upravu občinskih šuma.
Takovi organi jesu:


1. Sedam županijskih nadšumara,
2. obćinski šumari,
3. obćinski lugari.
U § 6. iste naredbe pako stoji: Svaka obćina koja znatniji posied imade
dužna je postaviti posebnog obćinskog šumara.
Isto tako glasi §24.; obćinske šamare izbiraju obćine, u sjednici
zakonitog svog zastupstva, većinom glasova, a potvrdjuju ih veliki župani, WA
opređielenje sjedišta im u upravnom kotaru.


U § 26. opet se kaže: Plače i ine ožitke obćinskih šumara i lugara
ustanovljuju obćine.
U § 27. — Županjjskim nadšumarom i obćinskim šumarom može
samo onaj biti, koji je iz šumarskih znanostih položio državni izpit.


U § 29. pako veli se, ako obćine u roku po političkoj oblasti ustanovljenom
šumare i lugare neizabei^u, a ni plače i ine užitke istih ne ustanove, to
čeju tad političke oblasti (podžupanijske) obćinske lugare imenovati, a na predlog
podžupanija, imenovat će obćinske šumare veliki župani, županijske skupštine
pako, opredieliti će plaće i ine užitke kao obćinskih šumara tako
i lugara.


Istim se načinom nadalje u §§ 38. i 39. iste naredbe nabrajaju i dužnosti
tih obćinskih šumara.


Vidimo dakle, da u istinu kotarskih šumara, urbarno obćinska
šumarska uprava nepoznaje, i da onim šumarom, kojim je
u smislu naredbe od 4. ožujka 1871. br. 2144. povjereno nepo-,
sredno gospodarenje sa obćinskimi sumarni, pripada jedino
naslov „obćinskih šumara."


Konačno pako budi nam reći, da je po našemu uvjerenju zaludo, nazivati
obćinske šumare, kotarskim!, dok to nejma ine svrhe, van da se Isti odtudjuju
onim koji ih namještaju, plaćaju a sjegurno i potrebuju, a to su obćine.


Občinskim je šumarom točno označen djelokrug, medju koji pako sjegurno
nespada sve ono što se istim danas, na račun naslova njekakovih kotarskih
šumara naprtjuje^ na uštrb bivanju i zadatku kao i uspjeha službovanja jim.