DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 253 —


prije i korienito poduzme, kako i na koji način pako, da se radi, pokazuju
nam mnogobrojni primjeri inih država, a naročito i oni francezke.


Ograničiti sjeću još postojećih šuma, pospješiti i osjegurati pomlađ i uzgoj
obćinskih šuma i pašnika, i stati na put razdiobi, silnoj otimačini, kradji i hara.
Senju šuma po žiteljstvu, to imade po našem mnenju biti prva cilj — svijuh — kojim
budućnost i dobrobit zemlje na srcu leži. Napose pako treba jošte i spoznanje
stvari, eneržije i sustavnosti u radnji. Dosadanja pasivnost i nerad — valja, da
ustupe djelatnosti i učinom — jer svaki izgubljeni trenutak u tom smjeru, donaša
nam iieprocjenivu štetu — a da je u istinu tako tko nevjeruje neka gleda — pa će
naći, kako nam diljem Hrvatske^ u mjesto ubave gore, kamenje raste — koje nam
narodu u svojih prodorih i kršu i stimi skopčanimi posliedicami — prolomi oblaka,
bujicami, tučom i poplavami — pripravlja azil siromaštva, biede i neopisive pustoši.


Imade li u Hrvatskoj t z. kotarskih šumara?


Upita me nedavno prijatelj, koji li naslov ide šumare, služeće u starom
provincijalu, kod t. zv. urbarnih šumsko imovnih obćina, da li naslov obćinski
ili kotarski šumar.


Poznato je, da se u praksi rabe, sad jedan, onda opet i drugi naslov


— jer se i u tom, kao što i u obće u t. zv. šumarsko obćinske uprave urbarskih
obćina, radi, bez sustava i načela. — Toli u službenih odpisih i odluka
koii i inaće, njekako se voli to osoblje nazivati kotarskim! šumari no obćinskimi,
a naročito to čine rado one oblasti, koje pod njekakvim nazivom kotarskih
šumara, te obćinske šumare, upotrebljuju za pisarske poslove svojih
ureda, odtudjujuć ga tako zvanju i zadaći. Obćinskog bo šumara je djelatnost
poglavito vanjska — njegovo je mjesto riedkimi iznimkami vani — u šumi,
pođnipošto pako u podžupanijskoj pisarni. — Piskaranjem niti se šume nadziru,
nit čuvaju, niti goje — obćinski šumar koji barem dvie trećine doba
godine, neproboravi po svojih šuma, pođnipošto neodgovara svome zadatku, niti
je kadar vršiti svoje dužnosii. — Pitati će tkogod — u kojemu li je to savezu,
sa gori iztaknutim pitanjem — pa ipak jest. — Jer se naziv kotarski
šumar — ponajglavnije danas žali bože samo za to uporab-
Ijuje, da se obćinski šumari ^ uzmognu po stanovitih oblastih
uporabljivati u svrhe — koje nipošto u njihov propisani
djelokrug nespadaju.
Ili zar je taj naziv — možda odmogao ma i kojoj tegobi tog osoblja ? —
Zar se naši obćinski šumari, možda tamo gdje ih zovu, ili gdje se sami nazivlju
kotarskimi šumari, redovito plaćaju ? Zar im je zato osjegurana mirovina?


— Mi toga bar neznamo. Nesretnik naš obćinski šumar, ne samo, da uz postojeće
ođnošaje, još uvjek nezna danas, od česa će sutra on i obitelj mu živiti,
već on kako gori iztaknusmo, nezna u istinu često ni čij je, ni kako da se zove.
Fa ipak u koliko znamo postojeći zakoni i naredbe tičuće
se urbarno obćinske šumarske uprave, nepoznaju nigdje ko