DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 252 ~
samo prešeće, do gornjeg Stenjevca, do Ponikva (u zagrebačku Goru) gdje će
naći sve tragove, pravog praveatog Krasa, kao n. p. podzemne špilje, ponikve,
jame, doline, uvale, podzemne vodurine, prodore, terra rosu itd. itd. Još jasnije
pako predočuje se to ogoljećivanje u području političkib občina Podvrh, Plešivica,
Severin, Ozalj, Bosiljevo itd. Poćaraši od Mrkoplja, Gomirja i Vrbovskog,
diljem Kupe, Dobre, Gradne, Bregane itd. sve tamo do Ljubljane i Zagreba,
danomice i na očigled oblastib, sve to večma nestaje težatbenog tla, nestaje
šuma, a šnjimi i glavne obrane, protiva posljedicam ogoljećivanja, poplava i
inih elementarnih nepogoda.


Stotine se hiljada godimice u susjedstvu našem jur troši
i troši na pošumljenje golj etih u Primorju, Istri i Kranj skoj,
a mi gledamo mirne ruke, kako nam se doma; usljed nehaj stva
oblastih, siromaštva, neukosti i zlobe žiteljstva, istodobno na
hiljade jutara šum išta, pretvara u krše ili pašnike, a time opet u
krš. Tko još nebi vjerovao neka ide, neka gleda — pa će naći, da nam pero
nije kadro napisati sve one grozote i vandalizam u pogledu šumsko-gospodai^stvenom
prije spomenutih krajeva. Obćinske šume jur sve su zatrte —
a što još gorje one se već i parceUraju, obćine pako netom unovčuju i opustošuju
do mile volje i ono malo gore, što im odprije možda još uzčuvano.
Oblasti u mnogom nezaštičuju posjednika — dovoljno, neuko
i materijalno propadajuće seljactvo šume jedino pustoši, i
tako napreduje pustoš baš orijaškimi koraci. Da su krajevi područja
obćinah Severin, Bosiljevo i Ozalj za koje još prije desetak godina ^narno,
da bijahu bar velikim đielom pitomi, danas jur divlji, kršni i opušćeni, poznato
je, nu da to isto jur i u okolišju Bistre, Stubice, Samobora, Mariendola,
Sošica, da i samoga Zagreba biva, tomu se sjegui^no mnogo naših drugovah
nadao nije.


To je pojav neizmjerno žalostan, dokazujući manjkavosti
naše šumarske, kao i političke uprave, u pogledu šumarsko-redarstvenom,
zasvjeđočujuć nemoć šumarsko nadzornih i up ravnih
organa, kao i nedostatnost šumarskih zakona i institucija.


Ako li se pak čim prije neće ma i najstrože mjere poprimiti, za stati na
put, tom nebajstvu, tom zlu — moglo bi još veće nestati zlo. Zahtievati to, sili
nas borba za obstanak naroda — ljubav domovini i, državljanska dužnost, —
jer vrieme teče, a kraška se neman sve to više primiće srcu zemlje, ona napreduje
i širi se, da nam još i ono malo dobra ugrabi što nam stoljeća i djedovi
sačuvaše, na plodnom tlu, šuma i gorica. Propadnu li nam tako još i
sada postojeći, zadnji ostanci uljudbe, po rečenih krajevih, naši će potomci i
opet moći reci, da je Hrvatska zemlja prosjaka i kamenja.


Spominjući silnu i preteću nam, tu pogibelj — ma sve da ju još ni izdaleka
neocrtasmo n svoj svojoj užasi, držimo, da će oni koji su tome zvani


— učiniti svoju, u korist sačuvanja šuma, podignuća šumskog gospodarstva i
u^udbe gori rečenih kraških krajeva. Nu sve što se uradi, valj´a da se cim