DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 246 —


Ta šuma istog je položaja, kao i pre spomenuta Cvetkovička šuma, pa
ipak u njoj ma sve da je i znatno starija, nije opaziti sušakah. — Ali zato
ne ima Uij ni onih plešiaa i progale kao u prve, niti toj dopiru sunčani traci
do tla, da ga suše, već sklop krošnja podržaje jednoličnost vlage u tlu, što je
glavna činjenica po razvoj hrastika.


Daje tome u istinu tako, dokazuju nam i sve ostale hrastove šume, u
kojih je sklop uzčuvan, te gdje se po načelih umnog šumskog gospodarstva
sječe i progalja.


Od tuda nadalje sliedi zaklučak, da prekomjerno progalanje
u hrastovih šumah, ponajglavniji razlog preotimanja
sušice i sušaka n hrasticih,


Nu da, konservativno gospodarstvo, nit prija neukom seljačtvu, a čini se
lu odnosnoj šumariji — u Cvetkovićah — seljak bo voli prebirati šumom —
na tobožnji račun sušaka — jer mti pri tom netreba uzdržavati i ogradjivati
zabrane, koje su mu pravi trn u oku, što bi se sve kod redovite sječe moralo
koliko toliko raditi, niti je obćina prikraćena pašom, dapače to progalanje
množa travu i korov po šumi.


Nu koja će biti tomu posljedica — biti će ta — da će i ta obćina za
koju godinu ostati bez hrastove šume — neimajuć pako šume — lišiti će se
bome i šumara, u koliko bo joj bude težko smagati i porez, nekmo li plaća
za šumarsko i čuvarsko osoblje. — Šumar dakle, koji takovo bezumno progalanje
podržaje — sam sebe upropašćuje. ´ J. E. , . . . . .


Nacrt osnove zakona u podignuće ribarstva u kopnih
vodah u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.


Ribarstvo i šumarstvo u tiesnom su savezu, Zakon o podignuću ribarstva
sjegurno jest zanimiv po svakog šumara, i stoga budi nam slobodno u sliedećem
spomenuti odnosni po visokoj kr. zemalj. vladi, odjel za unutarnje poslove,
objelodanjeni nacrt, koji glasi:


´ § i.
Za dobe mriestenja nije nikomu slobodno loviti ribu u kopnenih vodah,
ter se u tu svrhu ustanovljuje sliedeća lovostaja:


a) Za bistranke (Steinforelle) ili za potočne pastrve , za pastrve riečke
(Flussforelle) i zlatovke (Seeforelle) od 1. studena do 31. siečnja.


b) Za sidce (Huchen) od 1. ožujka do 15. travnja.


e) Na šarane [krape] (Karpfen) od 1. lipnja do konca srpnja.


d) Na šćuke (Hecht) od L veljače do konca svibnja.


e) Na smudje (Schill) od 1. travnja đo konca svibnja.


f) Na linjake [liny] (Schleje) od 1. lipnja do konca srpnja.


g) Na somove (Wels, Waller) od ]. lipnja do konca srpnja.


h) Na ugore [jegulje] (Aal) od 1. prosinca do konca siečnja.