DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 245 —


Odkuda sušaki?´^


čuo sam često puta, tužiti ^e yeijactvo — da re sušaci po hrastovih šuuiah
godimice množe, i to, tim više — ćim se više sjeku ili vade.


Kako narod naš u svemu, tako je i u tome bistroum. Bezdvojbeno jest
bo, da je ponajglavniji razlog sušenja stabalja u hrastovih šiinia, bez obzira
na starost u samom neukom i pustološom šumskom gospodarstvu lakovili šuma-


Da je tome u istinu tako, imao sam sgodu i opeta u najnovije doba opaziti^
putujuć diljem Hrvatske, .te kojom mi zgodom palo više puta ii oći, takovo
rapidno sušenje hrastovih stabahih, a osobito mi pri tom iztaknuti šumu, imovne
obćine Cvetković (podžupanija jastrebarska), gdje mi se dapače i sam odbornik
šumski potužio na to primjećujuć; da će sada biti ^lo i naopako, jer doćim jim
njeki ušenac hoće da tamani gorice, da im je šumu napala sušica,


Spomenuta šuma obćine Cvetković, zaprema prostor od bhzu .:>()0U r^lih.
Visoka je hrastova šuma, leži u nizini, te je za proljeća izvrgnuta poplavi.
Položaj i tlo povoljni su.hrastu.


Starost šume jest 65—70 godina, debljina pojedinih stabalah leži u prsnoj
visini medju 30 i 40 cm. Šuma ta akoprem toli mlada, ipak je već na tohko
proredjena, da poprečno tek 58 hrastovah dolazi po ral.


Da je šuma za prve mladosti ipak bila u sklopu, dokazuju muogobi-ojni
panjevi nalazeći se šumom. Nedvojbeno je nadalje, da se prigotiom preliinuija
i vadjenja hrašća, vazda liepše i krupnije hrašće sjeklo — to bo je lic sanio
prijalo ovlaštenikom, no polučila se tako i veća vriednost kod unovčivanja.


Isti postupak postoji žali bože još i dan dana.s, a posljedica vse toga opaža
ponajbolje na krošnjah hrašće, koje se napredno suši.


Čemu se ipak nije čuditi, jer je šuma kako rekosmo, razredjena do volje,
a s toga i tlo posvemašnom izsušenju izvrgnuto, okolnost, za koju znamo, da
hrašću podnipošto neprija. Osobito je nadalje napadnuto od sušice ono hi-ašće,
koje je prije bivše u sklopu, na visoko uzrastlo, te koje je s toga visokog
debla, a malene krošnje, najviše pako opaža se to sušenje na hrašću, koje je
uzrastlo na južnoj strani šume, te s toga još većma sunčajioj žegi iz\rženo.


Na takovom hrašću viditi je krošnju već i preko ^/.^ suhu, a samo ono
hrašće nije još sušici podvrženo, koje je "od mladosti bih) više na prostoru,
te s toga kratkog debla i velike te razširene krošnje, a s toga i kadro, sačuvati
žilje od sunčanih zraka i vlažnim ga podržavati.


Za da još bolje predočim opreku medju naravno te svrsi shodno uzgojenom
šumom i ovom prehranom, iztaknuti ću tuj šumu „liovski lug^\ vlastnost
imovne obćine križevačke. Tamo nalazimo oveći komplex do lOO godinab stare
hrastove šume, koja je još u podpunom sklopu, tako, da na ral do 245 hrastovah,
debljine, (u prsnoj visini) 40 do 46 cm., dočim je visina istih do 30
metara, do vrha krošnje.


* Sušaki zove narod, suhovrha hrastova stabla, doČim pcfjav sam zove sušicom.