DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1884 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V lamaiilil Ilil.


Br. 5. u Zag^rebu, 1. rujna 1884/ God


Svu gosp. članove našega družtva koji do sada svoj
đružtveni godišnji prinos za godinu 1884. jošte namirili
nisu, umoljava podpisano predsjedništvo što učtivije đa
to izvole tečajem ovoga mjeseca učiniti,


U Zagretou, L rujna 1884.


Predsjednik, Tajnik,


Milan Dursi Dr. V. K6r6škenyL


fzviešće družtvenoga tajnika na ime upravljajućega odbora
hrv.-siav. šumarskoga družtva za VHl. glavnu skupštinu za
godinu 1884


Slavna skupštino!


Prošle godine u Ogulinu dne 13. i sliedećih dana mjeseca kolovoza obdržavana,
po broju Vll. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva, spada
medju najvažnije glavne skupštine našega družtva.


Prispodobimo li izvieštaje o družtvenom radu od kad nam družtvo obstoji,
to nam je radošću konstatovati, da se družtvo postepeno razvija, a primjereno
odnošajem i okolnostim svoju zadaću i vrši. .


Iznesla su se đodnše i mnienja na javnost, kao da družtvo stagnira; nu
tko uzporedjuje kronologićkim redom godišnja izviešća upravljajućega odbora
za´ kratko vrieme družtvenoga obstanka i djelovanja, osvjedočiti će se lahko, da
tomu nije tako; pojmljivo je da će bitipriatelja družtva, koji nestrpljivim pregnućem
žele družtvu što veći napredak, i što veći ,upliv u svih pitanjih zasiecajućih
u našu struku, nu ali ovakova institucija kavova je naše družtvo razvija
se samo postepeno ali i tim sigurnije i stalnije, a si. skupština osvjedočit ,će
se tečajem ovoga izviešća da upravljajući odbor i ove godine po svojoj dužnosti
nije propustio interesa družtva promicati, te uticati u dnevna pitanja u onom
djelokrugu, koji je družtvu uslied svojih pu vistdujj kr. zem. vladi odobrenih


16