DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 234 —


Novčano rukovodstvo predsjedničtva


hrvatsko-alavonskoga šumarskoga đružtva.


Na strani 172. svežčića III. izkazane stavke I. i II. ostadoše nepromjenljive.
Kod stavke III. uplatio je gosp. Vaclav Stari u pripomoćnu zakladu 5 for.


Stanje družtvene blagajne


ođ 1. siečnja do 1. srpnja.


Prihod Razhod


M o


for. nč. for.


Primitak od 1. siečnja do konca lipnja 1447 10


Izdatak od 1. siečnja do konoa lipnja 866 10


Ukupno 1447 10


Odbiv izdatak ođ primitka ostaje u gotovini dne 1. srpnja 591


Milan Durst, Dr. V. K6r6škenyi,


predsjednik. tajnik.


Dopisnica uredničtva.


G. F. Z. u Z. (Dalmacija) Pozdravljajuć Vas na povratku — hvalimo Vam
na priposlanom. Uvrstba sliedi u sliedećera broju. — G. S. T. u 0. Žalimo —
nu rukopisi se nevraćaju. — G. I. K. u V. Na poslanom hvala — izčekujemo
tim prije konac — uvrstba sliedi radi obilnog gradiva sliedeći put. — G. L.
K. u P. V. R. u Z. i M. R. u K. Vaša obećana izčekivasrao zalud. — G. Š.
P. u O. priposlano uvrstismo zahvalnošću — molimo češće!
P. n. onoj gospodi, kojih do 10. lipnja piposlane rukopise neobjelodanismo
niti im inače odgovorismo — budi — bez zamjere — rečeno — da im priposlana
morasmo spremiti u koš. — Ona gospoda pako, koja nas pitahu glede
državnog izpita — neka čim prije podnesu odnosne svoje molbe visokoj vladi,
a odnosne ubavjesti moći će jim dati koji od gospode članova našeg stalnog
izpitnog povjerenstva naime p. n. g. M. Dursta — M Vrbanića ili FČordašića.
nSTa, zz^-a-nje- Molimo p. n. gg. suradnike lista, da
sva pisma, tičuća se uređničtva, Izvole izravno na osobu
urednika ođpremati: Zagreb streljačka ulica br. 5.


Uredničtvo i naklada hrv. šumarskog đruŽtva. — Tisak C. Albrechta.