DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 233 — ´
Nadalje pristupiše družtvu:


(vidi stranu 111, i 169. svezka II. i III.)
a) kao Članovi I. razreda: 21. presvietli gospodin Rihard grof Sermage. —


22.
gosp. Jakob Jurković, kotarski šumar u Delnicah.
/´) kao član II. razreda: 56. Tomo Stilinović, kr. lugar na Visuću u Lici.
lE" o t ^^ X ći Si.


Nadalje do sada uplatiše sliedede korporacije i p. n. gg. članovi u ime godišnjega prinosa za
1884. u družtvenu blagajnu pa se time ujedno od strane predsjedništva dotične svote potvrdjuju.
Grad Varaždin 10 forinta. — Grad Karlovac 10 forinta. — Presvietli
^ospodin Rihard grof Sermage 9 forinta. — Jakob Jurković 6 forinta. —
\dara Petrović 1 forint. — Gjuro Beyer 5 forinta. — Antun Barčić 6 for. —
Vlijo Crljenak 3 for. — Franjo Blažinčić 1 for. — Stjepan Šprajaček 1 for.


- Jovan Paunović 2 for. — Mato Predavač 2 for, Rade Obranović 2 for. —
TJuro Gjuričić 2 for. — Arsenija Rajković 2 for. — Andria Agjaga 2 for. —
Vlartin Perović 2 for. — Petar Šegan 2 for. — Košta Bunarević 2 for. —
van Vugrinović 2 for. — Trivun Sokolović 2 for. - Martin Rac 2 for. -^
lilan Kovačević 2 for. — Gjuro Škarac 2 for. — Franjo Šepak 2 for. 5tjepan
Domitrović 2 for. — Franjo Filipović 2 for. — Nikola Šprajaček 2 fr. —
´van Katanić 2 for. — Tomo Karašić 1 for. — Nikola Lazić 1 for. — Josip
Ilibarić 1 for. — Ivan Prnar 1 for. — Mato Kemenović 1 for. — Ivan Ko´
ačević 1 for. — Mirko Sivac 1 for. — Ivan Horvatić 1 for. — Miško Paraga
. for. — Kuzman Crevar 1 for. — Miško Krušić 1 for. — Simo Bedaković
. for. — Josip P´untek 1 for. — Ivan Živković 1 for. — Jovan Kranjčević
. for. — Pero Ćoporda 1 for. — Nikola Pavleković 1 for. — Vuk Mirčić
for.
— Luka Pećina 1 for. — Josip Domitrović 1 for. — Nikola Bradić 1 for. —


^osip Jakšinić 1 for. — Stanko Toljević 1 for. -- Arsenija Predragović 1 for.
osip Ettinger 5 for. — Ivan Marković 2 for. 20 novčića. — Sime Grba
! for. 20 novć. — Stjepan Frkić 5 for. — V. Houvald 2 for. 50 novč. —
Indro Ljevačić 3 for. — Pavao Lonćarević 3 for. — Antun Patzak 3 for. —
^encel Starij 5 for. — Petar Krlii 2 for. — Antun Na vara 5 for. — August
lužićka 5 for. — Tomo Stilinović 3 for. — Dragutin Hiava 5 for. — Vilim
Veriier 5 for. — Adolf Herzl 5 for. — Martin Hunjeta 2 for. — Franjo
ikaurin 2 for. — Pero Kolarac 2 for. — Mirko Slukić 2 for. — Aksa Koačević
2 for. — Luka Gjureković 2 for. — Petar Švabić 2 for. — Bozo
Itojanović 2 for. — Oštrivoj Borevkić 2 for. — Ilija Mikinčić 2 for. — Mato
´iiipović 2 for. — Ivan Milinković 2 for. — Simo Zetović 2 for. — Ivan
!ordašić 2 for. — Blaž Vincetić 2 for. — Vinko Benaković 2 for. — Mio
[opić 2 for. — Vjekoslav Ivić 2 for. T— Antun Kovačić 2 for. — Simo Ja


obovac 2 for. — Antun Matijević 2 for. — Joso Mazalović 2 for. — Antun


iubović 2 for.
- Ljudevit Stein 5 for. — Milan Burda 5 for. — Stjepan Opara
for. — Elzear Mlinarić 5 for. — Teodor Gelinek 5 for. — Viktor Maisatz
for. — Edo Pohl 5 for. — Ukupno 255 for. 90 nč.