DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 174 —


opet pravom nadati, da će družtveni članovi u interesu svome, kao i čitavoga
družtva, ovogodišnjoj glavnoj skupštini po mogućnosti mnogobrojno prisustvovati.


Čujemo često, gdje se ovaj ili onaj tuži na koji učin družtva, odnosno
odbora, pa neka — nu samo glavna skupština, nam mora biti sudište i poprište.
Tuj neka svaki iznese svoju — pa tad nećemo trebati lutati po nepoznatom,
bez cilja i svrhe. — Glavna skupština neka se služi svojim pravom
u podpunoj mjeri, neka upravljajućemu odboru dade uputu i biljeg, koji misli
da družt\ o hrvatskih šumara, uz današnje okolnosti imati mora i sliediti treba,
hoće li da zadovolji svom zadatku i namisli utemeljiteljah mu.


Istina je nadalje, da prisustvovanje skupštini, osobito odaljenijim članovom
družtva, namiće žrtve, i to dosta znatne žrtve u materijalnom pogledu, nu bez
žrtva nejma ni pobjede — a napokon u tu svrhu izdani novac, budemo li se
umjeli i zbilja koristiti družtvom, bit će sjegurno valjano i koristno uložen.
A samo onda, ako glavne skupštine budu sastanci zabave i pustolovine pojedinaca,
bez one trajne ozbiljnosti u strukovnom radu, i toli koristnom uzajamnom
stručnom djelovanju, one će biti tudje, boljim, vrstnim i ozbiljnim
elementom. Svaki nas neka s toga dolazi na skupštinu s nabdjeven izkustvom
i naukom, ter pripravan sve svoje sile žrtvovati za dobrobit zajedničke stvari.
Ozbiljan rad, nauka, uputa i na temeljih izkustva i znanja osnivajuća djelatnost,
treba da karakteriše u buduće te naše družtvene sastanke. Ta koliko li nam je
toga zajednički pretresati i razglabati, na polju šumoznanstva i šumskog gospodarstva,
koliko li nam toga još potrebno, nejasno il neznano.


Nejmaju biti glavne skupštine, stecište zabava i izborni sastanci, one mora,
da budu sastanci strukoviijaka, kojih zaključci osnivajući se na gori iztaknutih
temeljih, od bitnog i nedvojbenog upliva po razvoj struke i stališa našeg, u
domovini našoj postati moraju.


Za dovinuti se pako tom cilju, svaki nas neka doprinese svoju. U to
ime kličemo drugovom našim, pozivajuć ih, da se što mnogobrojnije na dne


4. kolovoza sakupe u gostoljubivoj Slavoniji, srdačni, do vidjenja na VIII. glavnoj
skupštini hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva u Novoj Gradiški!
K 25-godišnjici službovanja kr. šum. nadzor, g. Mije Vrbanića.


Dne 11. kolovoza t. g. biti će dvadeset i pet godina, od kako no je,
nakon svršenih šumarskih nauka, sadanji kr. šumarski nadzornik velemožni


g. Mijo Vrbanić, u svojstvu privremenog c. kr. šumara, stupio u hrvatsku
državnu šumarsku službu.
Činjenica ta, ponuka je, da u čast svečaru, kano ti jednom najodličnijihnajzaslužnijih članova hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, tuj koju iztaknemo,
a visoko poštovani svečar, neka nam oprosti, što taj po njega toli znameniti dan