DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 222 —


ISa-ziličite -vlesti.


Ovogodišnji šumarski sastanak u Novoj gradiški. Drago nam je, da si
ved danas u stanju sudrugovom našim javiti radostnu viest, — da je zaključak uprs
Ijajućeg odbora, da se ovogodišnja glavna skupština obdržaje u Novoj-Gradiški —D
išao u tamošnje imovne obdine i šumara na neoSekivano radostan odziv. Te ne san
da je nadšumar imovne obćine g. Herzl svom pripravnošdu primio poslove mjestn´
poslovodje družtva, no i sama je skupština gradiške imovne obćine, r
dne 10. svibnja stvorila jednoglasni zaključak, da se za doček š
marskog družtva, znatna svota od 500 for. iz imovinske blagajn
posebnom u tu svrhu ustrojenom odboru, na dispoziciju stavi. U oi
nosni odbor za doček družtva izabrana su p. n. gg.: Beič kao predsjednik, Dragosavljev
kao podpredsjednik, ter odbornik gosp. Vinčić.


Kao Sto radosno bilježimo tu viest — isto se tako nadamo, da će se članovi družtv
u što većem broju odazvati pozivu odbora, kao i gostoljubnih naših domaćina. Odnosr
potanji program objelodanit će predsjedničtvo kasnije.


Sjednica upravljajueega odbora. Upravljajući odbor obdržavao jest na dn


11. svibnja odborsku sjednicu u prisutnosti p. n. gg. članova upravljajućeg odbora
M. Durst, A. Soretić, M. Vrbanid, J. Ettinger, E. Rosipal, F. Rosipal i F. Kesterčanek
Nakon pročitanja odpisa vis. kr, zemaljske vlade, kojim bi upravljajućem odboru
šumardkog družtva povjereno posredovanje medju pojedinimi izložitelji šumarske sku
pine na Budapeštaaskoj izložbi g. 1885. i visoko istom bude na predlog predsjednika
u smislu jur prije stvorenog zaključka upravljajućeg odbora odnosno poslovanje po
vjereno, članu upravljajudega odbora g. F. Kesterčanku, a podjedno zaključi odbor, na
ime družtva, za rečenu izložbu eventualno prirediti podpunu kolekciju djelah hrvatske
šumarske književnosti.


Umrli. Dne 30. travnja t. g, umro je u Ostelatu kod Ferare u Italiji, poznati
etrukovnjak i bivši mnogogodišnji i prvi ravnatelj kr. šumarsko gospodarskog učilišta
u Križevcih vitez reda Franje Josipa — Dragutin Lambl. Pokojnik bio jest prigodom preustrojstva
zavoda križevačkoga g. 1876. umirovljen, te je od onda živio većinom u
Pragu, nu zato bi ipak češće bio i opet zalazio u Hrvatsku, a naročito i u Križevce,
gdje kroz toliko godina službovao bio. Prigodom novoustrojstva našeg šumarskog družtva


g. 1872. bio je pokojnik takodjer medju tadanjimi osnovaći družtva, bio je nadalje
utemeljitelj hrvat, slavonskog gospodarskog družtva, a njekoč i urednik „Gospodarskoga
lista", za križevački zavod stekao si je nedvojbenih zasluga, a isti mu protivnici priznavahu
obsežnu naobraženost i zauzimanje za napredak hrvatskoga naroda. Ime Dragutina
Lambla slovilo jest i medju gospodari Ceske.
Dne 8. lipnja preminuo je u Dugojresi Jakov Lach, šumarski vježbenik imovne
obćine otočke. Pokojnik bio je dobar Hrvat, te izvrstan strukovnjak, a preminuo je u


27. godini svoga života, nakon što je tek pred godinu dana svršio odličnim uspjehom
šumarske nauke na kr. šumarskom učilištu u Križevcih, kojemu je zavodu bio jedan
najodličnijih i najvrstnijih pitomaca. Tielo zakopano mu je na župnom groblju u Dugojresi.
Činovnici otočke imovne polože na lie- pokojnika prekrasan vienac napison „Drugovi
— drugu" —
Dne 3. svibnja t. g, preminuo je c. kr. povjerenik šumske procjene u Banjaluci
Vaelav Zemlička u 55. godini dobe svoje. — Pokoj im duši!


Naši šumarski državni izpiti. Približuje se vrieme, kad no se po običaju,
kod naše kr. zem. vlade, obdržavaju t. z. višji državni izpiti za samostalnu šumarsku
upravu. O tih je izpitih g. 1881. u ovom listu bilo dosti razpravljano. Izpiti, koji se
pod gorujim naslovom, u nas svake godine obdržavaju, žali bože, uedokazuju ma baš
u ničem praktičnu sposobnost kandidatah za šumarsku službu i samostalnu šumarsku
upravu. Šumarsko družtvo, duboko uvjereno o pogubnih posljedica, koje po stališ i