DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 221 —
§ 45. Podnašanje žirovinskih izveštajah zemaljskoj vladi jest skroz su


išno, pa se itnade upitna ustanova sasvim izpustiti.


§ 47. Isto tako imade se izbrisat ustanova glede podnašanja mjesefinih iziještajah
od strane šuraarijah putem gospodarst\enoga ureda zemalj. vladi.
§ 48. Isto tako suvišan — izpustit.
I 83. Imade se dodati: „Prigodom svakog službovanja šumara u šumi


imade prisustvovati lugar, osim toga med službene dužnosti šumara spada i prisustvovanje
u glavnih imovinskih skupštinah".


§ 87. Valja u sklad dovesti polag § 35.


§ 90. Imade se dodati: „gdje su velika sela i gdje šumski kotar raztrešen,
imade šumar bar tri nedelje unapred proglasiti, kada će u istom selu paševinske
pristojbe pobirati. Osim toga imade se u potvrdi još naznačiti vrst i
broj marve, za koju je paševinska pristojba plaćena.


Za § 91. vredi isto.


§ 93. odpada, jer se drvo dražbom prodavati imade.


§ 94. imade se polag u razjašnenju navedenog promeniti i nadopunili.


I 95. valja dodati: „svaki posjednik bud gradivog bud gorivog;, drveta
imade se na upit šumarskog osoblja, te javnih stražab izkazati, dali je drvo
zakonitim putem nabavio — s toga imade isti prigodom kupnje preuzeti i izvoznicu
— u protivnom slučaju dužan je kupac i prodavaoc solidarno štetu
vlastniku šume nadoknaditi.


§ 96. odpada — jer se drvo dražbom prodaje.
§ 97. dodaj: „Lugar mora nositi sobom — crvene ili plave krede, čekić,
službenu knjigu i mjeračku vrpcu.
§ 98, jest čisto nejasan, valjalo bi s toga točno označiti „prisilna sredstva"
kojimi se smije lugar u slučaju potrebe posluživati.


§ 99. Valjalo bi točno označiti kad nastaje slučaj pravedne obrane".


§ 102. iza točke d dodaj: „Lugari obvezani su izim toga svako po šumaru
ili upravitelju gospod ureda kao i inog predpostavljenog preduzeto nadziranje i
pregledavanje njihovih srezovah kao i ino službovanje u njihovu knjigu ubilježiti.


§ 106. preinačuje se time, da se prjavnice nakon ubilježbe u kazneni
registar u izvoru podnašaju gospod. uredu, ovaj opet iste ubilježi u svoj registar,
odstupi nadležnoj oblasti. Oblast nakon razprave gosp. ured ubavjesti —
ovaj u posebnom stupcu to zabilježi.


§ 107. Vodjenje bilježnice i kazn. registra jest suvišno, s toga se taj
paragraf sa 106. imade ujednostručiti polag dosadanjeg postupka pri imovinah
Gjurgjevačkoj i Križevačkoj.


§ 109. imade se polag u tumaču navedenog promeniti.
§ 113. tako preinačiti, da i od službenikah t. j . lugarah uplaćene globe
teku u mirovinsku zakladu.


Time sam najbitnije točke promenit se imajućih ustanovah zakona od
god. 1881. u celosti iztaknue prama ovdašnjim odnošajem, u čvrstoj nadi, da
iste prigodom sastavka novog zakona nebudu ostale glas vapijućeg u pustinji.


^ *