DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 220 —


§ 20. dodaj: Upravitelj gospodarstvenog ureda imade vazda i smije jedino
u prisutnosti šumara ili njegova zamjenika vanjske poslove, naročito doznake
ili pohvalbe radnjah obavljati. ~


U § 23. točka 2. vodjenje zapisnika o doznačivanju drva, podjedno mjerbenog
zapisnika odpada, pošto se drvo jedino dražbom prodavati imade; —


točka 6. i 7. imade se polag priloga pod I. ujednostruciti tim više, što
se taj način kod gjurgjevačke i križevačke imovne obćine eminentno uporabivim
pokazao.


§ 25. odpada , izpod § 23. navedenih razlogah.


§ 28. proteže se Uh na ujednostručeni kazneni upisnik.


§ 35. Prve četiri linije ostaju, ostalo imade ovako glasiti:


Priposlate izkaze potrebštinah po pojedinih mjestnih obćinah ako pravo


vlastnici bezplatno gradivo drvo dobivaju, šalju se šumariji uz kratki nahrbteni
nalog, na odkaz jur procjenjenih i numeriranih stabalah.


Šumar doznaku obavi, te opet naledjičnim izvješćem izkaz radi pohrane
gospod uredu povrati. Ako se za drvo plaća pristojba tada šumar dobiv izkaz
potrebštine putem obć. ureda proglasi dražbu med pravovlastnici koji su potrebu
najavili, na za prodaju izlučena procienjena stabla.


Izpod procjene nije dozvoljeno drvo izdati kao i nijednomu pravovlastniku
preko dokazane potrebe više drveta kupiti. Izkaz sa ubranom svotom pošalje
šumar tada gospod. uredu. Ostatak neprodanih, za prodaju izlučenih stabalah,
prodaje se posle putem dražbe nakon obnarodavanje u službenom glasilu.


Prema tomu postupku imade se u opazki obrazca ili u otvorit se imajućem


stupcu priloga 8. naputka a § 20. upisati kod imena dotičnika kupljeni broj


stabla te dostatna svota.


Gorivo drvo imade se prodati putem javne dražbe.


Odkaz deputatnog drveta pravovlastnom žiteljstvu sledi na temelju katastra


za ušumljenje pojedinih obćinah sumarno. Obćinski načelnik dužan je nastojati


da pravoužitnici u naznačeno vreme, po naputku šumskog osoblja odkazano drvo


usjeku i uvitlaju, nadalje, da posljp obavljene i)remjerbe i biljegovanja množinu


uvitlanog drveta primi na temelju odnosne doznačbe i katastra za ušumljenje


isto porazdeli, te ozbiljno nastojati, da tečajem ustanovljenog vremena iz šume


pravoužitnikom izvezu. Osim toga dužan je obć. načelnik da limitne takse za


gorivo drvo od suužitnikah pobere i gosp. uredu prije doznačivanja uruči, pak


je prama tomu i § 18. naputka a promenjen.


Obrazloženje nalazi se pod § 87. i 92.


U § 39. navedene ustanove protežu se lih na izdavanje paševnicah i žirov


nicah — pa se stoga ustanove glede izdavanja doznačnicah na drvo skroz iz


pustiti mogu.


§ 41. Glede načina izplate radnikah imao bi se tako preinačiti, da se sve


šumsko-gojitbene radnje obavljaju jeftimbom, te samo u izvanrednih slučajevih


u vlastitoj regiji — kod prvanjeg slučaja pako da je dovoljno, da izplatnicu


podpišu šumar, lugar, te dva skroz vjerodostojna svedoka.