DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 5     <-- 5 -->        PDF

´inmm^^^ki ""*


Br. 4. u Zagrebu, 1. srpnja 1884. God. VIII.


Vili. Glavna skupština.


Ovogodišnja glavna skupština našega družtva, sakupiti će hrvatske šumare
u Novoj Gradiški. — Nakon trijuh godina sastati nam se ljetos i opet u liepoj
Slavoniji, za da razpravljamo, o dobrobiti družtva i unapredjenju šumarstva
domovine naše.


Sastanci ti, kojima se uzajamnost družtvenih članova, jedinstvenost hrvatskog
šumarskog stališa, a i snaga samoga družtva, manifestirati imade, u koliko
možda do sada i nisu, od sada ipak treba, da nam budu stecište djelatnosti.


Upravljajući odbor, odabravši Gradišku, mjestom sastanka, mislio jest time
medju ostalim, poglavito takodjer i na to, da čim većemu broju družtvenih
članova omogući prisustvo\ ati sastanku tome.


Šumari državnih susjednih šumarija, kao i oni imovnih obćina u Brodu,
Petrinji, Gradiški, Ghni i Mitrovici, imat će ljetos najhepšu zgodu, da prigodom
glavne skupštine, svoje težnje i misli predsjedničtvu i upravljajućeniu odboru
lično predstave. A s toga se i pravom možemo nadati, da će ta glavna skupština
biti dostojno i mnogobrojno zastupana — nadamo se tome pako još i tim
prije, što je, žali bože, lanjska glavna skupština bila jedna najslabije posječenih,
a napokon i s toga, što nam nova struja života, obuhvaćajuća u najnovije doba
družtvo naše, donjekle zajamčuje, napredovanje interesa družtvenih članova za
družtvo samo.


Istina jest, nejma na dnevnome redu, ovogodišnjih skupštinskih razprava,
ni tema šumskog zakonarstva, ni onaj organizacije uprave, organizacije šumarskog
naukovanja, zakona lovnog i t. d. kako no to za posliednjih godina bivalo,
nu zato ipak i svaki sliednji naših velevriednih sudrugova može, svojim željam
i nazorom podati oduška i izražaj u podpunoj mjeri, samo mu se valja poslužiti
pravom, stavljanja predloga.


Razprava družtvenog proračuna, izbor upravljajućeg odbora družtva na
dalje, sjegurno su ne manje važni predmeti dnevnoga reda, dočim s druge
strane i opet izvješće odbora, članovom omogućuje kontrolu rada i mara istoga
oko unapredjenja družtvenih svrha. — S toga dakle mislimo, da se možemo i


U