DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 216 —


Nemože se u ostalom vlastniku šiime oduzeti pravo pripadajuće svakomu
inomu državljanu glede stićenja vlastničtva tim više, što je šumu sbog raztrešenosti
i svestranog lahkog pristupa od toli mnogobrojnog pohlepnog pučanstva
najteže bolje rekuć nemoguće upravo občuvati. —


§ 96. odpada skroz, pošto se drvo imade jedino dražbom prodavati.
§ 97. iza točke f imade se još dadati: da lugar mora nositi sobom crvene
ili plave krede, te čekić, uz to službenu knjigu i mieračku vrpcu.
Čekić i kreda su sbog toga nuždni da njima nepovlastno podsječeno drvo
i panj obilježi.
§ 98. jest nejasan i nepruža vlastniku šume odnosao njegovu čuvaru-lugaru
nikakovog zakonitog sredstva, kojim bi kadar bio nepoznatog štetočinca
razpoznati, te po tora štetu odkriti, i vlastniku šume zadovoljštinu pružiti.


[sto tako valjalo bi potanko označiti ta prisilna sredstva kojimi je
vlastan lugar štetočinca prisiliti, da natovarena drva do najbližeg obć. ureda od veze.
Za lugarsko osoblje valjalo bi s toga u krepost staviti sve one zakonske


ustanove i povlastice, koje uživa oružničtvo. —
§ 99. jest gotova nesmisao, pošto su šume većinom toli daleko od obćinskih
poglavarstvah udaljene, da je gotova nemogućnost poslužiti se pripomoći
obćinskih poglavarstvah.


Osim toga valjalo bi u zakonu pobliže označiti kada nastaje slučaj
pravedne obrane — postoje ta reč preširokog znamenovanja, te daje
natezačem paragrafah priliku zaslužbe, a ubogo lugarsko osoblje dovadja u sto


neprilikah.


U § 102. imade se dodati iza točke d: „Lugari obvezani su izim toga
svako po šumaru ili upravitelju šumsko-gosp. ureda preduzeto nadziranje i pregledanje
njihovih svezovah kao i ino službovanje u službenu knjigu ubilježiti.
Ustanova § 106. glede prepisa prijavnicah i podnašanja u izvoru i u prepisu
gospod. uredu jest neopravdana tim više, što se takovim prepisavanjem
prouzrokuje šumarom toli ogromna i neodoljiva pisarija, kojom bi zaprečen bio
skupoceno vreme na vanjske mnogo važnije poslove obratiti — stoga fe ista
ustanova imade skroz izpustiti, a dosadanji jednostavni postupak prijavnicami o


prekršajih suprot sigurnosti šumskog vlastničtva prdržati.


Ustanova § 107. glede vodjenja bilježnicah i zapisnika o naknadi šumskih
štetah skroz je suvišna i nepotrebna, pak se s toga oba ta zapisnika iraadu
ujednostručiti polak sada u uporabi nalazećih se kaznenih registrah kod ovih


imovnih obćinah.
Ustanova § 109. glede nadležnosti oblasti za razpravljanje prijavah o naknadah
šumskih kvarovah imade se sliedećim naćinom promieniti;
U nadležnost suda spada:
o) ako efektivna vrednost ukradjenog stabla ili zlobnog oštećivanja kulturah
prouzzočena šteta nadmašuje 25 for.
6) tko ukrade već izradjeno drvo za uporabu ili prodaju,