DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 215 —
šiim. pristavu procjene radi objaviti, koj imađe procjenu obaviti te dražbu nakon
proglasa kroz obć. poglavarstvo obdržavati".
Nadilazi U vrednost u pogibelji stojećeg dražbenog predmeta 20 for., tada
se imade procjene i prodaje radi kot. šumariji prijaviti.


U svakom slučaju ako je iole moguće imade se dražbeni predmet pri
kot. šumariji prijaviti. Ova povlast vredi samo za slučaj dokazane pogibelji u
otezanju i to ako je stablo vihrom oboreno ili kroz štetočinje posječeno, te
nikako od kiadje nije možno nadzirati i ako doprema drvetu do sigurnog mjesta
V3 vrednosti stabla nadilazi, ili ako je pogibelj vode.


Svaka ovako prešno izvedena dražba imade se odmah kot. :´umariji dojaviti
uz izvješće, kada te iz kog´ uzroka jest dražba izvedena. Svaku po lugaru ili
hadlngaru, šum. pristavu izvedenu prešnu dražbu imade šumar i nadšumar na
panju sgodom kontrolirati.


Za poveće dražbe preko 50 for. imade se dozvola od gospodarskog ureda
zatražiti.


Dražbe kojih pojedini dražbeni predmeti procjene od 10 for., a ukupna
procjena svih dražbenih predmetah 50 for. nenadilazi, može, ako je procjena
polučena, i ako su novci uplaćeni šumar na licu mjesta odobriti.


Dražbe pako, kojima se u takovih slučajevih nebi bar procjena polučila,
može gospodarski ured polag okolnosti odobriti ih pako novu procjenu razpisati.


Sve dražbe kojih pojedini predmet procjenbenu vrednost od 10 for., ili
procjenbena vrednost svih predmetah 50 for. nadmašuje, imadu se ako se kod
njih procjena nepoluči visokoj kralj, zemaljskoj vladi na odobrenje predložiti.


§ 95. dodati valja:


Svaki posjednik gradivog bud gorivog drveta imade se na upit osoblja
šumske obrambe izkazati, da li je drvo zakonitim putem nabavio, — s toga
imade isti prigodom kupnje preuzeti od prodavaoca i izvoznicu — u protivnom
slučaju dužan je kupac i prodavaoc solidarnu štetu vlastniku šume nadoknaditi.


Primjetba ova tim je nuždnija što obrtnici, gostioničari, trgovci kao i ini
nepravovlaslnici nekupuju potrebita drva za ogrev i gradivo od vlastnikah šume,
već takova od pnivovlastnikah kriomice prekupljuju, i tirai na prekomjerno
pravljenje šumskih smetah žiteljstvo upravo bodre.


Pošto je naredbom visoke kralj, zemaljske vlade od 11. ožujka g. 1879.
broj 3720 preprodavanje drvah dotičnim ovlaštenikom zabranjeno, nadalje što
ovlaštenici samo toliko ogrevnih drvah dobivaju, da jedva svoju potrebu podmire
i što od iste ništa prodati nemogu, bez da si nebi za svoju potrebu
šumskom štetom uadomješćivati mor.ili i time šume haračili, nadalje pošto je
u interesu uzdržavanje šumah i zaštite šumskog vlastničtva u interesu narodnoga
gospodarstva i javnoga mor.ila neobhodno potrebno, da se to kriomčarenje
i preprodaja drvah zabrani i haranje šumah prepreci, osim toga što se takovim
preprodavanjem bave većinom onakovi žitelji, koji nikakova gibiva niti negibiva
imetka neposjeduju, — te potom makar i prijavljeni, nisu kadri vlastniku šume
štetu nadoknaditi.