DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 214 —


Odkazano drvo imade načelnik p(^obćine zapisnički preuzeti, po žiteljih
istog sala izraditi dati, te u hvate složiti, a nakon toga imiide se premjerba
i buletanje obaviti i načelniku rad razdiobe podnieti.


Pokaže li se manjak, tada se imade još doznačiti, bude li viSak, tad se
isti može, bud za bududu godinu zaračunati, bud dražbom unovčiti.
Dosadanji način doznake ogrevnog deputatnog drveta za svakog žitelja
na poseb prestaje posve.


Za svladati pako te toli mnogobrojne pisarije kod šumarijah od potrebe
je da se kod svake ponamjesti po jedan pisar, koj bi podjedno neovlašteni uvoz
drvah nadzirati imao.


§ 90. Ne ima dvojbe da je popis marve za uživanje paše potrebno, da se
obavlja po samih šumarih. podnipošto pako po dosađanjem običaju, da selski
poglavari novce pobiraju, koje i čestokrat potroše, i tako s jedne strane nedužna
seljaka u globu dovedu, s druge strane imovnu obćinu kao vlastnika
šume neuplatom paševinske pristojbe u dohodku prikrate.


Obzirom na to pako, što imovna obćina gjurgjevačka imade samo dva šumska
kotara i što je svaki od tih kotarah razprostranjen preko 21 četvornu milju


— nemoguće je seljaku, za jedno na pr. marvinče putovati kroz takovu daljinu,
pak bi se imao taj §. tako preudesiti, da se popisavanje pašarije obavlja po
šumaru u sjedištu obć. poglavarstva, a kod većih selah u samom selu. Dan
popisavanja imao bi se tri tjedna uzastopce proglasiti, za da si svatko za vremena
za novac pobrinuti uzmogne.
Potvrde vrhu uplaćene pristojbe imadu izdavati šumari, nu u istih valjalo
bi točno označiti za koliko komadah i kakove vrsti jest paševinska pristojba
uplaćena. To je nuždno sbog toga, što će se tim izbeći svako drugo nepotrebno
piskaranje, prigodom obavljanja razpravah i dosudjivanja šumskih štetah kao i
mogući izgovori štetočine proti lugarskom osoblju.


To isto valja za §. 91. glede upisa krmadi u žirovinu.


§§ 92. i 93. Za odstraniti nepotrebne uzaludne pisarije i putovanja, kao:
toli rado šumarom u grieh upisujuću slabost podmitljivosti, imade se u buduće
sve drvo dražbom prodavati, izuzam letve, prutje i kolje, koje se može putem
prorede na temelju izkazah sastaviti se imajućih po kot. šumaru ili njegovom
zamjeniku izdavati.


Imade se s toga § 92. tako preinačiti, da se samo u oplodnih sječinah
stabla za pravoužitnike sumarno obilježe, docira u čistih sječinah samo sječina
odkaže i nakon izradbe i složenja cepanih drva ista premjere i prebuletaju.


§ 93. odpada posve, pošto § 94. se drvo dražbom prodavati imade.


Pošto je kot. šumarom nemoguće svakoj dražbi sbog ogromnih putnih
troškovah prisustvovati i pošto se drvo čestokrat radi pogibelji zatezanja
, bezodvlačno prodati mora, to bi se § 94. imalo dodati:


„Lugar vlastan je prodati konfiscirano drvo ili od vihra oboreno, ako je
vrednost stabla izpod 5 for. ako je vrednost preko 5 for. ili ako je više stabalah,
kojih vrednost preko 5 for. iznaša, tada mora lugar, nadlugaru odnosno