DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 213 —


Šume imovne ove obćine toli su raztrešcne kao i gospodarstvene napremice
toli raznovrstne, da je upravitelju gospodarstvenoga ureda nemoguće bez
informacije od strane šumarah sve štetno i hasnovito uplivajuće faktore razpoznati
— pa je zato od neobhodne potrebe, da šumari naoboružani znanjem
zastupstvu izvješćivaju ustmeno — pošto odsutjem istih u skupštinah — nagomilat
će se i naprtit šumarijam i gospodarstvenom uredu toliko pisarije —
da će iste biti nemoguće svladati.


Ne može se u ostalom pravednošću zahtjevati, — da toliki imetak bude
upravljen i rukovodjen sž,mo po jednoj osobi bez uticaja ostalih strukovnjakah


— zastupstvo u ostalom može samo nakon saslušanja ranenja više vještakah
valjanu odluku stvoriti. U ostalom i visoka kralj, zemaljska vlada jest odpisom
svojim od 6 veljače 1883. br. 33.347 nakon svestrano iztaknutih obrazloženjah
potrebu prisustvovanja kod skupštinah potrebnim priznala.
Ustanova § 83. da šumar sva stabla, koja se doznačivaju uz podpunu
pristojbu sam doznačuje i premjerava jest neshodna, pošto to dvokratno čestokrat
po 30—40 kilm. odaljeno putovanje prouzrokuje više troškovah za putovanje
potrebnih, no je sam unos prođatog drveta — osim toga, kod takovih
premjerbah dogadjaju se prečesto nečisti poslovi — naročito pako pošto šumaru
nedostiže vremena niti doznaku, a kamo li premjerbe obavljati — s toga imalo
bi se drvo za gradju po dosadanjem običaju procieniti i namerivati, po odobrenju
vlade pako na najavljena stabla dražba i doznaka zajedno, lih na domaće
žiteljstvo obdržavati i tako jalnim putovanjem t. j . na troškovom i vremenu
prištedit koli skupocjeno vreme, toli takodjer lišit imovinsku blagajnu
troškovah neopravdana putovanja, kao i odstranit nepotrebne pisarije.


Kod te dražbe imalo bi se izrazit principielno, da se nijedno stablo nesmije
izpod ustanovljene jur prociene prodati.
Pravo dražbovanja imali bi samo oni, koji su svoju potrebu za vremena
najavili. —
Ostatak tako neprodanih stabalah imao bi dražbom na veliko putem
oglasa u službenih novina unovčiti.


Za prodaju u svrhu podmirbe gorivnih potrebštinah ustanovljena količina
stabalah imala bi se tako unovčiti, da se stablo po stablo putem dražbe najvećemu
nudiocu izdade.


Ustanova § 84. točka 15. jest glede podnašanja mjesečnih izvještaja suvišna,
te prouzrokuje mnoge uzaludne pisarije, pa bi se imala skroz izostavit;
dočim je vodjenje ostalih u tom paragrafu navedenih zapisnikah neobhodno
Tiuždno, izuzam pod točkom 2. i 10. navedenih zapisnikah, koji sbog toga
skroz odpasti mogu jer se drvo jedino dražbom prodaje.


Imade se dodati § 87. Za (u skici dolazi pod § 35.) neprekoračiti godišnji
sječivni etot, kao i za uzmoći pravedno svakom pravoužitniku njegovu
pripadnost porazdieliti, osim toga za ujednostručenje posla imade se za svako
selo naposeb za sve pravoužitnike zajedno ogrevno drvo odkazati.