DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 212 —


nadnice, a nepismeni podkrižati pred dva svedoka jest u praktičnom životu neizvediva,
pošto šumske radnje kao sadnja sjemena, plje\]jenje i t. d., većinom
obavljaju devojke i ine pismu nevešte žene — uz to izplata obavlja se obično
u šumi — bez stola — te bi trebao dva dana za samu izplatu od 200—300
težakah. —


Upitna gornja naredba imala bi se s toga tako preinačiti, da se sve
radnje jeftimbom izvadjaju — ili pako ako iste imovna obćina u vlastitoj regiji
izvadja, tada je dovoljno, da upitnu izplatnicu podpiše šumar , lugar ,
te dva skroz vjerodostojna svjedoka.


Podnašanjem po § 45. ustanovljenih žirovinskih izvještajah zemalj. vLdi,
jest nepotreban i suvišan, pošto u imovinske šume utjeravaju na žirenje većinom
domaći pi´avovlastnici, koji plativši po zastupstvu odmjerenu i u proračun
uvrštenu pristojbu, žire svinje dok žira imade — razumeva se samo po sebi


— da si prije gospod. ured nabere potrebito za sadnju sjeme.
Skrižaljku 24. jest istinito nemoguće sastaviti — pa kad bi tko i pokušao
bacit se na taj toli nezahvalni imaginarni posao — nebi ciela ta radnja
imala smisla niti ikakove praktične vriednosti.


Ustanova u § 47. glede podnašanja mjesečnih izvještajah od šumarijah
podnesenih, jest isto tako suvišna, te nas sjeća na stari graničarski „raport",
koj se regimenti podnašao — nu koj već tada nije imao nikakove praktične
valjanosti — pa se je sam od sebe ukinuti morao. Sastavak takovog izvještaja
iziskivao bi u ostalom mnogo truda i vremena — a kotar, šumari jesu i onako
odveć pisarijom zabavljeni tako, da je cielo poslovanje šumarah spalo na jednostavni
bureokratički institut —- za koj se može uztvrditi, da je dvojbene koristi,
koj nije vredan niti neznatnih sadanjih troškovah, što imovina troši — usljed
čega biva sadanja uprava i narodu na teret, a ne pođporom blagostanja — odtud
i obćenita graja na šumare i poznata tvrdnja svih skoro klasah pučanstva:
„odkad imamo šumare, neimamo šumah".


Pošto je radi neprekoračenja preliminara uzpostavljen jur vladin povjerenik
i pošto se ne može predmevati, da bi upravitelj gospod. ureda radio proti
ustanovam jasnog slova zakona i pošto šumarski nadzornik i onako obići mora
sve šume imovne obćine bar dva put na godinu — kojom sgodom lasno se može
osvjedočiti o točnom obdržavanju preliminara, to se suvišnim pokazuje podnašanje
prepisa blagajničkog dnevnika i izvadak doz. zap. kako no to § 48. ustanovljuje.


§ 83. uvrstiti valja med dužnosti šumarah takodjer prisustvovanje kod
glavne skupštine iz sledećih razlogah:


„Šumari bo obavljati moraju sve vanjske poslove, kao procjene, doznake,
voditi iztrage proti lugarskom osoblju, sastavljati gojitbene i drvosječne osnove
i t. d. jednom rječju, šumar je najbolji poznavalac stanja šnmah i cielokupnog
gospodarstva svojeg kotara — pak je od neobhodne potrebe i probiti po imovnu
obćinu, da isti u skupštinah prisustvuje i tako stranom svoje predloge osobno
pred zastupstvom zagovarati, stranom pako na moguća zahtjevanja upite i
interpelacije zastupstvu izvješćivati mogu.