DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 210 —


Naputak c*


/


/


Doeim je obćenito priznato, da raci strukovnjaka oceniti može jedino drugi
iste vrsti btrukovnjak, te đočini je izkustvo dokazalo, da neumjestnim uplitiva
njem nekojih vladinih povjerenikah u strukovne, njemu skroz nepoznate stvari
otegoćuje se uspeh službovanja, osim toga što se pošiljanjem službenih spisah
kroz vladina povjerenika prouzroćuje nepotrebna pisarija, to bi se ustanova § 1.
tičuća se vladinih povjerenikah imala protegnuti lih na skupštine imovinskih
zastupstvah i reviziju blagajnah — podnipošto pako na činovničtvo i osoblje
gospodarstvenog ureda, a to tim više, pošto se nemože predmevati, da bi nestrukovnjak
kadar bio, nekoji lih strukovni predmet toli duboko proniknuti da
bi mogao valjanu odluku stvoriti, te na temelju iste pravedno razsuditi krivnju
ili nekrivnju njemu na razsudbu danog čina.


Vrhovni nadzor imao bi vršiti jedino mjesto dosad obstojećeg šumskog
nadzorničtva, posebni strukovni šum. odsjek kod zem. vlade.


Uzev u obzir u § 3—8. navedene dužnosti i delokrug nadzorničtva naročito
onu u § 4. imalo bi se za svake 2 do 3 imovne obćine sistemizirati
jedno mjesto šumarskog strukovnog nadzornika, koj bi bdio da se propisane
ustanove glede uprave i uzdržavanja koli državnih toli obćinskih i privatnih
šumah kao i točno obdržavanje gosp. osnove izvadja, dočim bi u djelokrug
šumarsko-strukovnoni odsjeku pripadao sveukupni nadzor nad šumskim gospodarstvom,
te rešenje parbenih i dvojbenih pitanjah šumarskog zakonarstva, zatim
izdavanje dozvolah i odlukah svih trajno označenih šumah.


Naročito pako imao bi taj odsjek odobravati godišnje proračune, revidirati
izdatke, odobravati drvosječne i gojitbene osnove, nadzirati šum. gosp. učilište
Križevačko, bditi nad državnimi šum. izpiti, izim svega toga izdavati naredbe
i naputke pojedinim posjednikom šumah stojećih bud pod posrednim, bud pod
neposrednim nadzorom vlade.


Ustrojstvo šumarskih strukovnih nadzornikah tim je opravdanije, što bi
isti preuzeo dužnosti dosadanjih vladinih povjerenikah kao i sad obstojećeg
šum. nadzorničtva donekle — pošto se ni pomisliti nedade, da bi obstojeće
nadzorničtvo rad premalog osoblja za toli ogromnu šumsku površinu uz rešavanje
stigavših podnesakah uspešno vanjski nadzor vršiti moglo.


U ostalom, obstojećem nadzorničtvu nemoguće je upravo upoznati se toli
raznolikimi gospodarstveni napremicami celokupnog obsega obstojećih imovinskih
obćinah — pa se usled toga tim veća potreba uzpostave istih ukazuje.


Pošto je §. 9. predano nevještaku razsudjivati rad vještaka — to bi se


ta moć imala dopitati novo ustrojit se imajućim nadzorničtvam pojedinih imovnih


obćinah.


Ustanova u § 10. točka 6. imala bi se tako preudesit, da se izrazi načelo
nerazdeljivosti imovinskih šumah — pošto je delitba istih na pojedine obćine
ili ćak sela skopčana znatnimi troškovi, koji bi možda i glavnicu do temelja


´´ Vidi; List zemaljske uprave za hrvat. slav.vojnu Krajinu od 16. srp. 1881. KomadXI,