DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 209 —


imađu, uzkračeno je suvlastniku posuditi, ma kakov nepokretni imetak posjedovao,
iz imovinske blagajne potrebitu za poboljšanje svog gospodarstva glavnicu, a
osim toga nosila bi na nepokretnine privatnikah uložena glavnica mnogo veće
i sigurnije, uz providbu intabulacije, kamate — docira uloženjem u državne papapire,
te austro-ugarske željeznice, uz to, što su kamate preneznatne, nepruža
se niti dostatna garancija za uloženu "glavnicu a kamo li kamate.


Osim toga mi znademo da lihvari i ini guljari naroda posudjuju seljakom


, uz prevelike kamate novac tako, da s vremenom seljak na prosjački štap doći
mora — pa zašto nebi imovna obćina — taj novi izum za narodnje vlastelinstvo
ako joj je pri ruci razpoloživa glavnica, seljaku kao suvlastniku, mesto bog zna
komu u pomoć priskočila.


U ostalom tom ustanovom prikraćen je seljak ili ini suvlastnik u uživanju
pripadajućeg mu prava — koje je jednostavnom ustanovom drugomu dodieljeno,
bez da se je on kao vlastnik ote glavnice ikada bud sam bud kroz svoje zastupnike
toga prava odrekao.


0 naputku 0. za izmjeru procjenu te uredjenje šumah izjaviti je, da uzev
u obzir propise, koje taj naputak propisuje u § 38. morala bi biti formula
tako zvane poboljšane kameralne taxacije, nu da je ta metoda točna za gojitbu
po sjećah i za proračunavanje prihoda — to je dvojbeno — jer se obćenito
znade, da ta formula imade samo historičku vrednost.


Tko nebi tvrdnji ovoj vjerovao neka pogleda u Judeichov „Forsteinrichtung"
na strani 326 gdje se izrično kaže, da je ta metoda iz gospodarstvenih obzirah
negativne vrednosti i lih tamo uporabiva, gdje se bezobzirno mlade šume seči
mogu u pomanjkanju seči dozrelih starih sastojinah dočim se potonjim dozvoljava
čekanje bez svakog prirasta makar i 100 godinah ili čitavu obhodnju — a to
sve za postići normalnu zalihu, koja se može i tamo nalaziti, gdje su šume na
najstrašniji način poharane na pr. pol šume je sasvim posjećeno, nekultivirano, te
puka golet u 120 god. obhodnji — druga polovica sastoji se iz starih podpunog
obrasta 120 god. normalnih sastojinah, daklem po toj metodi tuj je normalna
zaliha — ili su sve sastojine na ´/^ poharane 120 god. stare i tuj je norm. zaliha.


Iz tih navodah vidi se, da takova metoda za valjano uredjenje šumarskgospod.
uporabiva nije — a to dokazuje i to, što je ta metoda svud zabačena,
izim u onih pokrajinah gdje drvo neznatnu vriednost nereprezentira kao što je
Galicija, Bukovina i t. d. a gdje se je god rabila, prouzročilo je konačno haranje
odnosno izsječenje šumah.


U § 39. navedena Hundeshagenova formula za potrajnu prebornu gojitbu
još je neznatnije vrednosti od prvašnje — jer je to obćenito poznato, suvišnim
se čini dalje o tom govoriti.


Kod nas najbolja bi bilo, bar gdje su šume od veće vrednosti, uporabiti
saksonsku methodu t. j . razdeljenje polag površinah (Flachenfachwerk) koja
imade temelja, te koja bi kadra bila pružiti vlastniku šume jasnu garanciju o
valjanom uredjenju. Osim toga razmjerno bilo bi otom methodom laglje i jeftinije
uredjenje no prije navedenim.