DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 208 —


vanja crkvah, župnih stanova, gospodarstvenih sgrada i t. d.) platiti u gotovom
novcu pripadajući iznos za svelcolike rimokatoličke župe pojedinih imovnih obćinah
— gdje drvo kao lukno župljani davati nemoradoše.
´; U´ §. 2. otog naputka govori se ali nejasno, da je pravo servitutno na
šume moći prodati. — Svatko pako koj poznaje siromaštvo našega naroda, zaključiti
će, da će to pravo dozvolili se prodaja za kratko vrieme preći u ruke
boljarah — židovah i inih bogatašah — pak da će ovi zakupiv što više takovih
pravah tražiti moći, a i hteti izlučenje pripadajućeg diela šume — te tako iz
osiromašenog i onako naroda rad kradje drveta u svrhu podmirbe svojih potrebštinah,
postati sami lopovi i tati. — Ta zar nebijaše u Krajini slučajevah,
gdje se nije moglo sastaviti obćinsko vieće, buduć je bilo mnogo Ijudih obtuženo,
da su krali drva. Nadalje, da bi imovne obćine dozvolom prodaje servitutnog
prava na skoro s obzorja izčezle, držim da netreba dokazah.


*" U § 4. ustanovljuje se, da kotarska oblast rješava utoke stigavše sbog
neuvrštenje u kataster po gruntovnoj oblasti kojeg pravog servituta imajućeg
ćlana; — držeć pako, da je to vrlo važno tko da bude uživao prava drvarenja
i inih pogodnostih pravom servituta skopčanih, pak da bi istomu paragrafu imalij
dodati „kotarska oblast uz intervenciju imovinskog zastupnika".
!´ Ustanova u ostalom, da rješitba o jednom te istom predmetu pripada sad
sudbenoj sad političkoj osblasti unikum je u zakonarstvu, pa bi se obzirom na
-važnost same stvari imalo pravo rješavanja utokah predati lih sudbenoj oblasti.


U § 5. ustanovljuje se nadalje, da povjerenstvo sastojeće iz jednog izaslanika
imovne obćine kao predsjednika, zatim šumarskog činovnika, te jednog
gradjevne struke vještaka imade ustanovit poprječnu godišnju potrebu drva za
gradju i goriva za sve pravoužitnike.


U koliko nam je izkustvo pružilo nebrojenih dokazah ništetnosti podvata
ustanovljivanja takovih potrebštinah za vrieme krajiške uprave, u toliko s druge
strane nemože se ničim opravdati prisustvovanje kod tog posla imovinskog izaslanika.
— Čemu da taj uzalud bere plaću i globi i onako siromašnu blagajnu
imovne obćine? — Zar nije dosta, ako već to mora biti, da bude šumar i gradjevni
vještak? Zar će on kao predsjednik bez znanja a možda i pomanjkanja
družtvene ugladjenosti uplivati moći, osim štetonosno na samo uredovanje?


U § 6. pod točkom c nije ustanovljena količina učiteljem pripadajućih
drvab kao ni to, da li istima pripada drvo ako ne uživaju stana u naravi —
a osim svega tog pripada li ogrievno drvo orguljašem ili tako zvanim školnikom,
te u kakovoj mjeri?


Ustanove § 20. i 21. su potrebite i opravdane, pošto punovlastno žiteljstvo
kupujuć raznoliko gradivo drvo popustom, preprodaje isto izpod ruke neovlaštenikom
i inim obrtnikom — koji bi si potrebito drvo bez popusta na
javnoj dražbi kupiti morali.


Utanovom § 27. da se unišli utržak za prisiljenu načetu šumsku glavnicu
(u novac pretvoreni diel šumske glavnice) ulože u državne papire ili u prioritete
takovih- željeznicah, koje od austro - ugarske države zajamčene kamate