DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 207 —


po zemaljskoj vladi, okrnjena je autonomija imovnih obćinah — a osim toga
nije ustanovljeno, dali i šumar kao prvi odgovorni poglavar lugarskog osoblja


— ima pravo prigodom naimenovanja lugarskog osoblja svoju reći.
Ustanova § 9. glede položenja jamčevinah u koliko se sjedne strane pričinja
shodnom za preprečiti proneverenje i razne zloporabe — u toliko sdruge
strane nemože jednogodišnja plaća pružiti dostatne garancije za polučenje namjenjenog
cilja zakonodavca, već jednostavno onemogućivati zasjednuće kojeg
mjesta siromašnijem šumaru.


Jedno nalazi se kod te ustanove plemenitog, da će onako siromašni šumari
pod stare dane krvavom mukom i trudom imati zasluženu prištednjom krajcaru.


Ustanova, da imovne obćine nisu dužne ukamaćivati položene jamčevine
u gotovom skroz je nepravedna, pa bi se imala promeniti tim više, što bi
tečajem rtuljeg možda 30—40 godina službovanja šum. činovnika uložena jamčevina
0(1 lOOO for. ma i uz obične štedioničke postotke mogla se po četverostručiti,
te tako sjedne strane većom glavnicom moguću tražbinu imovine kao
službodavca bolje osegurati, s druge pako strane uložitelju omogućiti, da uložena
glavnica nosi nekakovu korist.


Ustanovom o tom u ostalom prikraćen je svaki šumar bezkamatnim uloženjem
glavnice u mogućem prihodu kumatah — zakon pako osnovan na zdravom
i čvrstom temelju, nesmije nikada krnjiti bez potrebe prava drugoga, a naročito
svrha svakomu valjananomu zakonu mora biti osjegurat obadve stranke, te tako
nijedne stranke bezpotrebno u njezinu pravu nekrnjiti.


Na strani V. izdaje se naputak za provedbu u § 4. zakona od 8. lip. 1871.
0 odkupu šumskih služnostih odredjenoga uredjenja načina i mjere zajedničkoga
uživanja šuraah i šumskoga tla za pravoužitnike po pukovnijskih kotarih — pa
dočim jur u § 1. otog naputka pod slovom h) ubraja med pravoužitnike „crkvene
obćine" bez oznake dali rimokatoličke, pravoslavne, izraelitske i t. d. te
dočim kod nekojih imovnih obćinah nije uzet obzir na rimokatoličko svećenstvo
prigodom diobah šumah — te dočim je istomu va/.da davala država iz svojih
šumah koli za ogriev, toli za popravak i uzdržavanje crkve, župnog stana i
k tomu pripadajućih gospodarstvenih sgradah, te dočim patronatsko pravo vrši
ban u ime Njeg. Veličanstva kralja, a narod neima niti slovca prosborit prigodom
naimenovanja rimokatoHčkog svećenstva — to se pravednošću bar nebi
smio taj toli veliki teret naprečac narodu naprtiti. Svećenstvo pak, upiruć se
na ustanovu gornjeg paragrafa, traži vazda drvo od imovnih obćinah držeć
borbu državom mnogo težjom a čestokrat i upravo nemogućom — pošto su
državne šume od nekojih župah po 30—40 klmtr. udaljene, pa po tom je izvoz
otegoćen i preskup.


Upitna ustanova imala bi se stoga razjasniti, te prama raznim odnošajem
preudesit a napokon pako navesti, da je država dužna (ako hoće da imovne
obćine drvne potrebe župnih uredah podmiruju, gdje se drvo prije nedavaše
kao lukno — dodeliti imovnim obćinam odgovarajući dio šuine, a osim toga za
naknadu prouzročene dosad štete davanjem bezplatnim drveta u svrhu uzdrža