DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 205 —


K preustrojstvu uprave imovnih obćinai ´ -´


Piše M. Starčević, šumar.


Pozivom na okružnicu visoke kr. zemaljske vlade ođ 13. veljače 1884. broj 6245. sastavio
je podpisani šumar imovne obdine gjurgjevačke, nakon svestranog i točnog pretresa
te iztraživanja svih onih faktorah, koji na našu šum. upravu uplivaju, slededi
predlog, koga u interesu u tome predmetu, jedinstvenog rađa omogučenja u cielosti saobčujemo.


Uzev U obzir, da su šume imovne obćine gjurgjevačke, naročito pako orie
u Podravini vrlo pristupne i kulturi otvorene, zatim da većim dielom sume
mlade šume tvore temelj gospodarstvu, zatim da je vrednost drvah i inih užitaka
kao paše, žirovine, iznajmljivanja čistinah i t. d. velika i zaatna, naročito pako´,
da su šume imovinske vrlo razštrkane u omanjih kompleksih, te da je po
tom vrlo težko ili bolje rekuć nemoguće šumara u sredini šumarije smjestiti
tako, da bi mogao uvedenjem intenzivnog i lukrativnog gospodarstva produci´ranjem
raznih glavnih nuzgrednih i medju užitakah šumskih koristi prihod svojeg
vlastelina umnožati, od potrebe bi bilo bar još jednoga šumara uzpostaviti, riu
lih kao mjernika, te iste dobro situirati pošto bi jedva tada moguće bflo odgovoriti
potrebi i zahtevu gosp. uprave kao i potrebi i zahtevu samog šumarskog
osoblja.


Ako se u ostalom punim pravom traži, da šumar bude inteligentan
čovjek — koj je svestrano proniknuo zvanje svoje struke, te da nesraatra struku
kojoj seje posvetio uvjetom materijalne koristi već zadatkom živQta,
od potreb e je, da mu se pruži toliko vrelo prihoda, da nemora varati i nedostojan
život voditi — pak da po tom dohvat uzvišenih idejah kao što.ilj
sadržaje narodno gospodarstvo, pojmi i obđržaje.


„Ljubav k službi i samopouzdanje mora rad lugarskog osoblja bodriti* r—
a to je možno samo onda, ako lugarsko osoblje bude imalo toliko plaće, da im nebude
potrebno za domak potrebnih sredstvah služiti prevarom na štetu službodavca.


Pošto su pako imovinske šume naročito one u Podravini sa svih strana
lahko pristupne — a uz to u omanjih kompleksih nadzor vrlo tegoban, to zži
uzmoći valjano vršiti nadzor, od potrebe bi bilo pružit lugaru toHko vrelo prihoda,
da može jednog jahaćeg konja držati; nu da nebi troškovi ponarasli,
imali bi se srezovi reducirati, te tako što sad dva lugara pješice hodajuć težkoril
mukom nadziraju -- mogao bi jašeći jedan lugar lasno nadzirati. [ "´ ""


Probit ustrojstva jašućih lugarah sastojala bi se u tome, što se nebi dotični
lugar tako brzo umorio, što bi mogao potrebnom hitrinbm štetočinca uhititi,
te što bi pred navalom lahko uzmaci mogao. .. .


Lugarsko osoblje moralo bi osim toga imati moć oružničtva, pa bi ser kad
takovi namješta vati imali lih izsluženi podčastnici providjeni lugarskim izpitonj
uz bar, jednogodišnju praksu kao pomoćnik lugara.


Zaključujuć svoju o berivih činovničtva i službeničtva ove imovne obćine
spomena vredna neka bude ona čuvenag J. Wesely-a: „Možemo sigurnošću proricati,
da ako nebudu šumarsko-upravni i čuvarski organi porazmjerno dobro