DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 121 —


objelodanjivanja u „Šumarskome listu" u obće nenalazimo, primjerice da sponienemo
samo imenovanja, natječaje i oglase u obće, pa ipak su i to vrlo važne
vješti po svakoga nas.


Znajući pako, da je volja, i čeličnost pojedinaca mogla,
iz njemačko-hrvatskog lista, stvoriti hrvatski organ, iz lista
periodičnog stvoriti redovito i u ustanovljeno doba izlazeći
list — nedvojimo ni najmanje, da je danas u horu, ako zahtievamb,
pretvorbu „Šumarskog lista" u mjesečnik.


´Donašajući danas taj zahtiev pred naše drugove, nadamo se, da će upravljajući
odbor uvaživ taj naš pravedni zahtiev, već dojdućoj glavnoj skupštini
primjeren predlog staviti, ter tako vrućoj želji, a donjekle baš i potrebi velike
većine članova našega družtva zadovoljiti.


Moguće, da će se gdjekoji žacati toga predloga, nu naše jest uvjerenje, da,
nas „Šumarski list" a po tome i samo šumarsko družtvo, nemogu udovoljiti,
dok se god toj našoj želji u pogledu mjesečnog izdavanja „Šumarskog lista"
zadovoljiti neće. ,, . .:


Držimo nadalje, da se taj cilj sada i tim laglje postići dade^.sto je družtvo
netom postalo dionikom zemaljske podpore, i što nam se na temelju novih
družtvenih pravila povisila članarina, te što broj članova danomice i opet raste,
dočim troškovi nemogu biti znatno veći; u koliko se bo za buduće mogu pojedini
svezci lista, stalno na obseg, od 2 tiskovna arka sniziti.


Te bi onda 12 svezaka sa 24. tiskovnih araka obsizalo, 344 tiskovnih
strana,´dočim vidismo daje već lanjski tečaj zapremao 312 strana, iliti samo
za 2 tiskovna arka manje, što bi jedva sve troškove oko lista za 500 for.
povećalo, sa kojim viškom već danas družtvo u razmjeru prema lani razpolaže.
Sličnim načinom nadalje moglo bi se sgodnim porazmještanjem gradiva, popuniti
svih 12 svezaka lista, negledeć na to, da bi tako i broj suradnikah a time
i materijal za tiskanje znatno narasao.


Pridržavajući si medjutim u svoje vrieme još i obširnije taj predlog
obrazložiti i opravdati, želismo za sada jedino, da tu našu želju znanja radi.
saobćimo, nađajuć se, da smo tim predlogom izrazili zahtiev velike većine
članovah hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, polag one „uz jednake dužnosti,
jednake koristi" ili — hoćeš li da platim — a ti daj! —ć,.


Šumarstvo u Bugarskoj.


Kako je kneževina Bugarska, najmladja medju jugoslovenskimi državarni,
to se naravno i narodno-gospodarski napremci te zemlje do najnovijeg doba
osnivahu jedino na institucijama te vrsti iz dobe turskog gospodarstva. Slobodna
Bugarska medjutim brzo jest uvidila veliko narodno gospodarstvenu važnost
šuma i šumskog gospodartva, a upoznav ovu, nije časila ni oko uredjenja odnošaja
istog. Temelj svakoj šumskoj organizaciji nedvojbeno pako jesu svrsi