DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 120 —


Prinesak za časopis je odviše velik. Ta Ti dobro znadeš kakovih to u družtvu
bude nemogući toliko platiti.


Nu sada je na Tebi, da sastaviš na temelju obih osnovah pravila, koja ću ja
privremenom odboru predložiti na pretresivanje. Pridrži svakako Tvoj sustav, koji mi
se dopada.


Ako budeš s . . . . , poticaj ga, da se 2a stvar zauzme svojim uplivom kod
ostalih vlastelinstva Slavonije.


povukao se je skandalozno natrag, valjda iz razloga, što se
nisam obratio na - kao lizavac, mx on će nasjesti. On mi piše „dem Vereine
konnte ich nur^ ais passives Mitglied beitretten^´ te niti nekaže, da bi on osoblju svojemu
preporučio pristup. Iz onoga kraja težko da ćemo dobiti bar sada iz početka
kojega člana. Toliko do sada. Primi srdačni pozdrav od Tvojega iskrenoga i vjernoga
prijatelja. Vladoja m. p.


,,Šumarski list".*


Prateći pomno, raznolike faze „Šumarskog lista", od prvoga mu broja do
danas — osobitom; radošću bilježismo mi šumari živeći daleko od središta, našega


— daleko od priestolnice naše — liep napredak našega lista za posljednje
doba. Da je „Šumarski list" napredovao — to. će sjegurno i svaki slednji naših
drugova priznati, — nu s druge strane i opet budi nam., bez zamjere slobodno
i tu reći — da nas uzprkos svega toga list taj ipak nemogaše pođpunoma udovoljavati.
Imade tome pako više razloga^ — jedan najglavnijih
razloga pako nedvojbeno leži, u samome načinu izdavanja lista.
List izlazeći samo šest puta na godinu — nemože nam udovoljiti,
uzmemo li u obzir potrebštine naše i napredak šumarske znanosti u
obće. — Mi vanjski članovi šumarskoga đružtva, osim lista, bar do sada, nikojih
pravih koristih neimasmo i necrpismo od đružtva našega. — Jedino što nam
se dakle u istinu pruža i pružalo jest, taj naš organ ,jŠumarski list". — Niti
koga činimo zato odgovornim, niti mislimo koga kuditi — nu to što rekoh
neporekoh. — „Šumarski list" nadalje, uzrokom jest a i morao jest da bude,
što se u najnovije doba, takodjer i šumari posestrime kraljevine Srbije i mile
nam Dalmacije počeše zanimati zato naše družtvo. „Šumarski list" imade
da bude izraz naše uzajamnosti, našeg jedinstvenog znanstvenog
rada na polju šumarske znanosti i literature, iz toga pako
nedvojbeno proizlazi, da nam jest svima svojski nastojati i oko uzdržanja, al i
oko usavr^enja tog jedino na jeziku našem obstojećeg strukovnog glasila. Njemci
sa svojimi tjednici i mnogobrojnimi mjesečnimi i godišnjim! radnjami — laglje
će se moći zadovoljiti listom koji četiri ili šest puta na godinu izlazi, no mi,
koji do ovoga lista u obće nejmamo glasila u kome da naše interese zastupamo.
Obstojnost da nam list u tolikih razdobjih izlazi, uzrokom jest da njeke vrsti
* Ovaj dopis primismo od starog prijatelja ovoga lista — a objelodanjujemo ga
tim radje sto se u bitnosti slažemo sa tuj iztaknutimi nazori. Urodnielvo.