DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 119 nam
se naum neraztepe, bio je za to, da se budući šumarski list izdaje u hr


vatskom i njemačkom jeziku, a ja, da se štampa u hrvatskom jeziku.


I tud pobjedih.


Poslie sam se zaista začudio, kad sam prvi broj „Šumarskog lista" čitao


u oba jezika. To bilo, pak prošlo.
Pokojnikom zavrgoh poslie našega razstanka živo dopisivanje, a u jednom
od njegovih listova uprosio me je, da sastavim „družtvena" pravila, jer se nada,
da će naše nastojanje dobrim plodom uroditi. I to učinih, ter mu poslah pravila,
a za 8 danah dostavi mi jih natrag, pošto je i on nacrt pravila sastavio,
moleć me, da u moja pravila umetnem po potrebi i njegove nazore. Izpravih
tako, odposlah mu izpravljena pravila i on jih prepisa, i preda odboru ad hoc
na pretresivanje.
Tim u savezu stoji evo list pokojnikov, koga evo na uspomenu niže objelodanjujem
i u izvorniku na ruke uredničtvu predajem.´^´)
Evo tako bilo. I tako doprinjeh malu crticu za povjest razvoja „hrv.-slav.
šumarskog družtva" u Zagrebu.
Do osnutka rečenog družtva napisah prije dva dielca; „o sječenju i gojenju
šuma" i o „šumarskoj lučbi" namjerice, da ušutkam one, koji mišljahu,
da nam je jezik neprikladan za knjigu šumaricu.
Nebudi zamjere. Nemislim tim sebe slaviti, — ja bo nisam ničiji „mezimac",
nit me u domovini sreća proganja.
Svačemu ima razlog, a tako i mojoj sadanjoj šutnji, koju njeki drže za
moj nerad.
Al nebudi ni svakom loncu zaklopac!


* IzpustivŠi imeua list ovaj glasi:
U Zagrebu, dne 15, veljače 1875.


DragiVatroslave!


Hvala Ti na Tvojem prijaznom susretanju: Bože daj da naš rad urodio dobrim
plodom.


PrbČitav družtvena pravila, koja si sastavio, htio sam po želji Tvojoj na posebnom
arku moje opazke učiniti, nu Čemu kad sam i ja ved slična sastavio, te Ti šaljem
moj rukopis iz kojega možeš uviditi kako sam ja bio zamislio.


Pročitaj moje crtice te sastavi na temelju obih osnova pravila hvatskog iii hre
vatsko-slavonskog šumarskog družtva. Scienim, da ćeš moći štogodj iz moje osnov.
vaditi, našto si Ti zaboravio a niti si mogao na sve u kratkom Času od 3 sata misliti-


Vrh obih osnovah moram se ipak u nječem izjaviti. Ja mislim, da bi uveli čei
tiri vrsti Članova, i to prave, dopisujuće, utemeljiteljne i dopisujuće, jer moramo imat
obzir na naše okolnosti i odnošaje pošto bi malo imali pravih odborskih dlanova, ako
se od ovih traži književau rad, k tomu jošte obsežan; sdruge strane bi se pred drugimi
sličnimi družtvi zapostavljali, jer bi onda istom vidili koli malo ljudi imademo,
koji se književnosti bave. Izim toga vredjali bi možda i kojega starijega vrstaka n. p.
: . . . .. . . a mi trebamo te ljude ako hoćemo s Krajinom dobro. Zato mislim
da odustaneš od §. 4.