DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— l(]9 ~
utemeijiteljnih ćlanovah hrv-slav. šumarskog dr«žtva.
Sliedeći dosadariji j^g. (Manovi lirv.-slav. šumar, dni/tva Izjaviše se. ]K)č.etkom
ove godine u smislu §. 9. družtvenik pravilah za utemeljiteljne članove i to:


1. MilaB Durst, ravnatelj kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, predsjednik
hrv.^slav. šumarskoga družtva.
2. Fran Kosipal, šumarnik nj. u^oritosti kardinala i nadbiskupa zagrebačkoga,
odbornik hrv.-slav. šumarskoga družtva.
3. Edo Rosipal, procien. nadzornik kr. lirv.-sl. poreznoga katastra, odbornik
hrv.-sl. šumarskoga družtva
4. Adolf Danhelovski, ravnatelj dobarah nj. preuzvišenosti baruna Prandau-a-
Hileprandskoga, začastni član hrv. sL šumarskoga družtva.
5. Mio Vrbanić, šum. nadzornik kod kr. zemaljske vlade u Zagrebu.
6. Ante Zoretić, šumarnik kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.
7. Dr. Vjekoslav Koroškenvi, em. nj. ravnatelj gos})odarsko i šnmarslfoga
učilišta u Križevcih, kr. profesoi´, izvestitelj kod kr. zemaljske vlade u Zagrebu,
tajnik hrv.-slav. šumarskoga družtva.
Novom godinom pristupiše nadalje u družtvo.


a) kao članovi I. razreda-: gg-: 9. Dimitrija Josin:iović kr, srpski drž^avni
šumar, Brza Palanka. — 10 Belizar Popović, (kr. srpski državni šumar, Bajna
Bašta. — 11. Aleksa Jakšić, kr. srpski državni šumar, Bajina-Bašta. 12. I\^ao
Dušanović, kr. srpski državni šuniar, Bajina-Ba.^ta. 13. Jovan Jekić, kr. -&pski
državni šumar, Kraljevo. — 14. Miladiii Petrović, kr. srj)ski državni šumar,
Trstenik. — 15- Antoniji Zurić, kr. srpski državii^i šumar, Ripanj: — 16. Rista
Bojanović, kr. srpski državni šumar, Beograd. — 17. Proka Siraić, kr. srpski
šumar N,iš. — 18. Mljail Mrkšić, kr. srpski državni šumar, Donji Milanovac. —
19. Josip Kozarac kr. šumarski vješbeoik u Vinkovcib. ~ 20. Mijo Crienjak,
akcesista imovne obćine Križevačke.
h) kao banovi II. razreda: 29. Josip Prpić, kr. nadlugar kr. šumarije u
Otoccn. ~ 30. Marko Blaževic. — 31. Gjuro Miakovic. -- 32. Joco Popović


— 33. Andrija Cerovac. — 34. Luka Kadić; svi lugari imovne obćine Viiikovačke.
šumarije br. 1. u Trnjanib. — 35. Blažinćić Franjo. — 36. Šprajacek
Stjepan, nadlugaii imovne obćine Križevačke. — 37. Paunović Jovan. — Predavec
Mato. — 39. Obranović Rade. — 40. Krušić Mio. — 41. Rajković Arj^
enija. — 42. Mirčić Vuk. — 43. Agjaja Andrija. — 44. Jakšinić Josip. —
45. Perović Martin. — 46. Šegan Petar.— 47. Bunarević Košta. — 48. R^ic
:yia,tiM. — 49. Kovačević Milan. — 50. Škarec Gjuro. — 51. Šepak Franjo.
— f>2. Domitrović Stjepan. — 53. Filipović Franjo. — 54. Šprajacek Nikola.
— 55. Katanić Ivan, svi lugari: imovne obćine Križevaćke.
" " - " 13 "