DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— ~ im —


´. - Dne. 4. travnja t. g. porodio so požar u ,šumi Znoš gospoštije iBrezovacke, k<)jom
je zgodom izgorjelo tečajem trijuh danah do 180 ralih branjevine, Šteta,iznaša do lOpO for.
Dne 9. travnja upališe zlikovci Šumu ^Selčina" spadajuću šumsko-imovnoj obt^ini
„Sela" u podžupaniji zagrebač^koj, te je pozemnim požarom izgorjelo više op 1 ral Šume^
Dne 7. travnja t. g, porodio se i" opet prizemni požar u šumi „pod Magdalenom"
u podžupaniji zagrebačkoj, te izgorjelo do 20 ralih Šume* . i
Zemaljsko-iiidustrijalna i šumarska izložba grada Steyera. Tečajem mjesecah.
kolovoza i rujna, obdržavati 6e se u Stejeru (u Gornjoj Austriji) električna zemaljsko-
industrijalna i Šumarska izložba, koja će medju ostalim sliedeče grane šumarstva
obubvat^ati-I Sumogojstvo . 1. Sjemenje šumskog drveča. 2. Biljke šumskog drvet^a.
a) vrtno drvlje, b) šumsko drvlje. 3, Zbirke, drveća, 4. Herbarija šumskog bilja. —


5. Šumsko kulturno orudje. 0, StatistiČno. II. Šumarska tebnologija. 1, Oblikovina.
2. Laktovina. 3, Šumarske nuzobrti. 4. Pilane. 5. Drvna industrija. 6. Pabrikaeija
papira. 7, Uporaba Šumsko-industrijalnih predmeta u svrbe željezničke, brodogradjevne
i rudanske. 8. Šumski nuzužitci. 9. Drvarske orudje: u naravnoj veličini, risanjih
ili modelib. 10. Splavljarsko orudje. 11. Tocilarsko orudje, obje bud ^u naravnoj
veličini, bud u modelih ili nacrtib.. 12. Modeli šumskog gospodarenja,. 13. Prorezi
drveća i trupci. III. Znanstvena podloga Šumarstva, 1. Šumsko-gospodar^ke
osnove, 2. Sumsko-mjerničkj strojevi. 3. Statistične karte. 4. Gradjevni nacrti. IV. Čuvanj
e Šuma. 1. Demonstracija, oštećenih drva eJementarnimi nepogodami, po Ćovjeku
i životinjab, 2. Entomologične sbirke. V, Lov kao, dekoratrvni odjel. 1. Lovne
sprave. 2. Parožje i rogovi. 3. Modeli. 4. Kože i krzna, 5. Lovila r zani.ke. 6, Nadjevena
divljač i zvjeri. ,,´, ,. ^ ´
Istom sgodom nagradit će se tako-djer osim izložitelja, takodjer i ono čuvarsko
i drvarsko osoblje, koje više od 30 godinah službuje ili koje se inače odlikovalo u struci.


Imenovanja, Gosp, Eduard Rosipal, do sada c. kr. povjerenik katastralne šumske
procjene, imenovan je kr. katastralnim šumskim nadzornikom. —; G-. Ladislav pl. Kraljević,
do sada šumar grada Požege, kr. žup. nadšumarom županije požežke. -^ G. Josip
Kozjak, svršeni šumar imenovan jest taxatorom ogulinske imovne obćine. — G,. J. Šuler,
Šumar gospoštije Pfeiferove u Orahoviei imenovan je obćinakim šumarom za kotar
doljno MihoIjaČki, T— Gosp. Gašpar Mirosević, Šumar u Bosni, imenovan jest ces:
kralj, šumsko-nadzornim pristavom u Dalmaciji. — Gosp. Dragutin Hofmariri, privremeni
Šumarski pristav u Banjaluci. — Gospodin Andrija Gešvind dosada
privremeni šumarski upravitelj , nadšumarom n Travniku, ´— Gospodin Pilip
Beck nadšumarom u Mogta.ru. — Gosp. Leander Bar^^tscb nadšumarom u Dolnjoj Tuzli. —
G-. Rudolf Muba nadšumarom u Btbaču, — August Bobm do sada c. kr. šumarsko-´
mjernićki pristav u Cemernici, imenovan privremin šumarskim perovodjom: kod vlade u
Sarajevu, a gumarski asistenta g. Felix Hiliscber u Gračanici šumarskim upraviteljem.


— G. Ricbard Proskovec, šumar gospoštije Zamarsk u Češkoj, imenovan je^ Šumarskim
upraviteljem u Banjaluci. — Gg. Franjo Rebola, do sada šumar u Karolinentbalu i
Stjepan LukaČ, šumarski vježbenik, imenovani su šumarskimi asistenti za okružje Jajačko.
— Gg, Ivan Padežanin i Eugen Strauh svršeni Šumari Imenovani su šumarskitni´
vježbenici i to prvi kod vlade, a posliednji kod okružne oblasti: u Saraje.vu´, —^´Gosp.
Leo Scbipek, svršeni Šumar^ šumarskim vježbenikom u Banjaluci. —.Franjo Jaut e. k.
Šumski povjerenik u Benkovcu bude umirovljen. — C. kr. šumarski pristav Franjo
Cassio i c. kr. šumarski pristav Anastazijo JeluŠić´ i C. kr. šumarski . pristav´ Josip
imenovani su nadzornimi sumskimi povjerenici za Dalmaciju, a poslednji za Istru a kr."
žup. nadšumar Ofcokar Bouček imenovan je šumsko-nadzomim pristavom za austrijsko^
primorje. — Nadlugari Dragutin Dušek i Adolf Hrubi dodieljeniei su prvi okružnoj
oblasti u Sarajevu posliednji onoj u Foći. — G. ´Otomar Kallmunzer c. kr.´nadlugar´
u Banjaluci imenovan je c, kr, okružnim šumarskim izvjestiteljem u Kostajnici.