DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 167 —


c. kralj, zemaljski šumski nadzornik u Zadru Ferdo Zlikmundovskj — uz c. kralj,
aemalj, šumskog nadzornika Franju Sudu iz Celovca, c. kr. mjernika Edmunda Markusa
i e. kr. šumarske povjerenike Dragutina Gomera iz Celja, Adalberta Pokornoga iz Graca,
Cornela Kleđera iz Merana i Jakoba Mareseha iz Welsberga.
Odaslanici sastadoše se na dne 2. tranja u Milanu, a dne 5. travnja stigoše
u Digne (^Departement Basses Alpes) odkle započeše pravo poučno putovanje, koje će
trajati kroz dva mjeseca. Francezka je vlada, kako to bilo predvidjeti izdala na sve
podčinjene oblasti sbodne upute, za da se tim ođaslanikom omogući Čim uspješnije proućenje
rečenib odnošaja i gradjevina.


Import prepelicah. Da u Europi u obće danomice nestaje te plemenite lovine,
poznato jest. Za da se pako ista i opet u naših krajevih udomi, nastoje svi lovci, osobito
se pako u novije doba importira velika množina prepelicah iz Alexandrije i Mesine
preko Marselja u Francezku. U tu svrhu imade jur posebno uredjenih pai´nja(Sa, u
kojih se tečajem dobe od veljače do travnja, po 20—30 hiljada komada živih prepelicah
najedanput prevažati znade. Prepelice te love u mreža u okoHšju gori spomenutih
gradovah.


Francezka trgovina drvom. Francezka imade, kao što je to poznato, danas
967°120 ha. Šumskog površja — koje se uz to još danomice umanjuje. Od ukupne
proizvedene drvne gromade tek se 20o/o za gradju^ ostatak pako jedino za gorivo
uporabljuje od tuda i onaj silni uvoz gradjevnog drva u Francezku iz Hrvatske, Slavonije,
Ugarske i Euske, koji nadmašuje 10,000"^- godimice u vriednosti od 278 milijuna
franaka. Najviše gradje dobiva Francezka iz Austrije t. j . u godišnjoj poprieČnoj
vriednosti od 56,100.000 franaka.


Šumski požar. Javlja nam prijatelj: Dne 23. veljače porodi se u šumi
vlastelinstva valpovaćkog u Slavoniji pozemui šumski požar, zahvativ površje od 50
do 60 rali, a mogaše se tek iza trosataog napornog rada iigasnuti. Uzrok požaru tomu
biti će nesmotrenost palenja vatre po pastirčadi.


Dne 24. veljače t. g. posije podne, buknuo jest požar u Šumi „Cret" vlastničtvo
sela i gospoŠtije Male mlake kraj Zagreba. Izgorjelo jest do 10 jutrah branjevine.
Sumnja se, daje vatra zlobno podmetnuta, od žJteljah, kojim bje u istoj Šumi pošto je ista
branjevina^ zabranjeno pasti — medjutim krivci nisu još pronadjeni.


Dne 17. ožujka t. g. porodila se vatra u šumi „Prolom", s neopreznosti pastirčadi
nu na sreču, da je požar odmab opažen po oružničkoj obbodnji, koja je odmah
susjedno žiteljstvo na obrano pozvalo.


Dne 19. ožujka, upalila se i opet usljed neopreznosti pastirčadi, parcela „Soho^
dolski breg"^ spadajuća Šumsko-imovnoj občini Vrab<^e, u području podžupanije zagrebačke,
te je tom zgodom izgorjelo do 3 rali Šume. Profci krivcem povedena bi iztraga.
U Grubišnom polju zapalio je 20. ožujka pastir Vukič iz zlobe šumu „Obrovno" te
je tom zgodom izgorjelo do 50 ralih šume.


Dne 11. ožujka t. g. porodio se usljed nemarnosti pastirčadi šumski požar u šumi
„Jarička kosa", kotaru Rakovačkom, te je tom zgodom izgorjelo do 8 jutarah šuma
u vrednosti od 300 for.


Dne 13. ožujka t. g. prodio se požar u šnmi „Kneji" spadajućoj imovnoj obćini
Jastrebarskoj, te pri tom izgorjelo do 200 jutara 9 godina stare branjevine, štete do
1000 for.


Dne 16. ožujka t. g. upališe nepoznati zlikovci šume j,Preki´´ i Bubin" jarak^
vlastničtvo imovne ob6me Velike Bostoje u podžupaniji požežkoj. Požar biesnio jest
10 satih, izgorjelo je do 4 rali šume, Šteta iznaša oko 400 for.


Dne 22. ožujka t. g, dogodio se pozemni požar u šumi „Srednja" LuČelnica spadajučoj
občini JamniČkoj u podžupaniji Jastrebarskoj, izgorjelo je do 3´ rali šume,
šteta iznaša 100 for.


Dne 1. travnja t. g. izgorjelo jest do 30 rali Šume vlastelinstva Voćin u Slavoniji,
požar nastao je u šumskom dielu j,Lisire" šteta procjenena na 1000 for.