DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 54     <-- 54 -->        PDF

krieposti; točno ustanoviti ima, u kojih šumskih predjelih budu pravoužitnici po
obćinab, svojom kompetencijom ua drvih itd. potrajno podmireni^ zatim, da li i u
koliko će dotječi potrajni prihod ovih šumah za pokriće služnosti, učinio je vladai
odjel jur shodiie odredbe, da se jednaku, kao što i kod ostalih imovnih obcina
putem ustrojenja užitooga katastra, i na temelju sastavljeue gospodarske osnove mjera
ožifeaka uglavi i zajamči, zatim prema tomu ukupna gospodarenje uredi.


Za sastavak užitnoga katastra nuždna izvidjenja glede potrebite množine drva
za crkvene obćine obavljaju se po jednom povjerenstvu i to na temelju gori ponaenutih
ustanova^ po kojih se katoli(5komu svećenstvu i nadalje naČin uživanja depufcatnih
gorivih drva osjegura, koji im je prije segregacije u dio pao, i koj njihovoj potrebi
i potrajnoinu prihodu šuma odgovara.


Uprava i gospodarenje sa obćinskimi sumarni u području kr. podžu*
panije osječke. Vadimo iz godišnjeg izvještaja kr. podžupanije osječke, podnesenog
ovogodišnjoj podžupanijskoj skupštini, sliedeće; „G-lede uredjenja uprave gospodarenja
i uživanja kao i ne manje glede uzgojenja i kulturnih radnjah, poduzetih! proizvedenih tečajem


g. 1883. u obtSinskih Šutnah, ima slavna skupština na toČki II. dnevnoga i-eda posebno glavno
izvješće županijskog nadšumara, pa stoga se ovdje naglasuju samo izvanredni dobitci,
sto, su jih pojedine urbarne obćine u godini 1883, prodajom stabaiah iz svojih obćinskih
Šumah poUičile i to imenito je::obćina Harkanovce prodala 200 hrastovih stabaiah
za svotu od 2905 for., obćina G-oliuce 573 hrastova stabla za iznos od 6115 for., a
obćina Rakitovica 271 hrastova stabla za cienu od 1625 for.
Ovom prilikom 6ast mi je slavnoj skupštini izviestiti o temeljnih glavnieah, koje
ovopodručne obćine koristonosno uložene imadu za prodano drvlje iz njihovih šumah,
te od kojih giavnicah urbarski ovlaštenici kamate dobivaju.


Tih giavnicah imadu urbarske obćine: Šlivoševci 38.000 for., Lacić 90.151 for.
Kapelua 87.780 for. Pođgajci 88.250 for. Foreć 21.000 for., Camagajevci 20.650 for.
Benićanci 504 for, 50 novć,, Marćianci 10,474 for. 28 novč,, Cadjavica 12,250 for.,
Moslavina 15.986 for. 80 novć. Viijevo 13.550 for., Ivanovci 1683 for. 45 novč.,
Zelćiu 1150 Jor. 22 7^ novć., Petrijevci 20.147 for. 4 novć., Golince 168 for. 2 nov.,
Kucanci 10.000 for., Budinci 32.856 for. 92 nov., Habjanovei 14.612 for. 35 nov.,
Poganovci 23,033 for. 59 nov., Brodjaci 28.332 for. 48 nov., Koska 6805 for.,
Harkanovci 1400 fr., Radiković 3000 fr., Bizovac 27.356 fr., Martinci 12.977 fr., Pođgajci
7084 for. i k tomu joŠ obćina Poreč sa 4346 for., ukupn o 599.449 for. 65´/2 nov.


Svakako liepi uspjeh valjane uprave, koja se tim više izticati mora što znamo, da
se po drugih krajevih naše domovine glavnice potiČuće od prodaje obćinskih Šumah,
ne samo nepriĆuvaše, nego baš raztroŠno i uz znanje odnosnih oblastih, koje tako potepaše,
a naroćlto se žalibože veći dio tih glavnica podlelivao medju ovlaštenike bez
potrebe, a donjekle baš i bez prava — tako da odnosne obćine danas neimaju ni
šumah, ni glavnica, al imada zato šikare i dugova 1


I opet ubiše lugara. Dne 6. ožujka sastao je lugar Janos Gilić u šumi „Kovaćica"
žitelja Stjepana Kulića iz Eminovca u podžupaniji požežkojj koji je krao drva, te
mu oduže sjekiru. Kad no se posije toga Gilić vratjao iz šume kući, doćeka ga. Kulić
u zasjedi u voćniku, navali na njega ter ga lopatom toli silno udari po lubanji, da
je Gilić drugi dan usljed tako ^zadobivene ozlede umro. Ubojica predan je pravdi.


PoučBO putovanje u Praucezku. Mi jur u posliednjem broju ovoga listu, spomenusmo,
da austrijanska vlada nakana poslati ujekoliko vještaka u Francezku, za da
tB.mo pod vodstvom kojeg šumara prouče radnje oko pošumljivanja goljetih -— pod-
jeđno pako iztaknusmo takodjer i skromnu želju, nebi li i naša visoka vlada upo^rebila
tu priliku ter omogućila kojemu naših šumara, da se tom toli važnom i poućnom
putovanju prikljući. — Naša se ta želja medjutitd žali bože neizpuni jer eno odnosni
odaslanici austrijske vlade jur odputovaše zdavna u Francezku. — Na ćelu odaslanikah
jest poznati c, kralj, šumarski nadsavjetnik Ivan Salcer ™ zatim naš zemljak