DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 165 —


Nadbiskupski -đutiovni sto] obratio se je predstavkom, da naša vlada rieši prieporno
pitanje o pravu drvarenja katoličkoga svećenstva u belovarskoj županiji, pa´je
dobio ovo riešenje od 16. veljače i g. br. 2853.:


Povratkom spisa ovamo dostavljenih tamošujim cienjenim dopisom od 25. ve--´
Ijače 1871. br. 686. tičućih se prava drvarenja katoličkog svećeustva u bivšoj varaždinskoj
pukovniji, čast je ovomu kr. vladnomu odjelu na´ temelja u tom smjeru
preduzetih razptava, zatim postojećih zakonskih ustauova glede pitanja: da li je sada
poslie provedene segregacije šumskih služnostih u krajiških državnih šumah đužua
država ili imovna obćina davati katoličkomu svećenstvu, odnosno crkvenim obćinam.
deputatna goriva´drva, sliedeće odvratiti: ^ , ,


§. 68. i 62. pravilnika za šumsku službu u vojnoj Krajini^ koji je zajedno sa
šumskim zakonom uslied previšnje odluke od 3. veljače 1860. proglašen okružnicom
od 7. veljače 1860. br. 474., nabraja sve služnosia, kojimi - su obtereeeno krajiške
šuine.´Medju ostalim navadja´se glasom- lit,´b) §. 68. medju´timi služnostmi pravo
krajiških crkvenih obćina na dobivanje potrebitoga gradjevnoga i tvorivnoga, zatim
glasom §. 68. -gorivoga drva,


Ove šumske služnosti izlučene su na temelju zakoria od 8. lipnja 1871. ob ustanovah
za odkup prava na drvlje, pašu, uživanje šumskih proizvoda, koje krajišnikom
pripada u´državnih šumah vojne krajine, jer §. 1-^ odredjuje, da prava na dobivanje
drvjja, zatim na druge ´ budi kojega imena užitke iz državnih šuma vojne Krajine,
koja su obćinam i krajiškim´ obiteljim zajamčeni rečenim zakonom šumskim od 3.
veljače 1860. podpadaju ustanovam prije pomerintoga -odkupnoga zakona, zatim što
§. 2. propisujej da se ova prava imadu tako odkupiti, da s^ krajiškim obćinam izlući
i u podpuno vlastničtvo preda polovica onih kompleksa državnih šuma, u kojih su
do sada ušumljehe bile, dočim druga polovica ostaje podpuno vlastničtvo države


Nadalje propisuje zakon od 15. lipnja 1873., ,o imovnih obćina, u hrv. slav.
vojnoj Krajini, i to članak 10., da se samo šiimski dohodci potjecujući iz šuma imovne
obcine, koji preostaju poslie podmirenja potrebština pripadajućih pravo užituikom, u
druge svrhe upotrebiti smiju, zatim članak 21, rečenoga zakona, da imovne, obcine
odmah Čim primu šume, sastave ob(5enitu prometnu osnovu, pri čem valja dosta obzira
uzeti na pokriće potrebština pravo užitnika.


Iz prenavedenoga sliedi, da´su služnosti budi kojega god iinena, kojimi su
državne sume obterećene bile i koje su služnosti od države provedenom diobom rečenih
sumarna temelju prije pomenutih zakonskih ustauova izlučene^ izključivo prešle ua
šume imovne obcine, koje su istim, pripale u ime polovice u vlastničtvo, ter se sada
tomu dosliedno to pravo katoličkoga svećenstva smatrati ima kao služnost crkvene
obcine, kojom su obterećene šume imovne obcine.


Ta tvrdnja obrazložena´je i,tim što glasom §. 6. lit. b) provedbenoga naputka


A. koji spada k zakonu od 11. srpnja 1881. glede razjašnjenja ustanova zakona od
15. lipnja 1873. o imovnih obćinah proglašena previšnjom rješitbom od 6= srpnja
1881-, za krajiško u ono vrieme sjedinjeno područje, crkvenim obćina pripada pravo
za pokriće gradjevnoga odnosno gorivoga drva za župnika, u koliko je ista dobio bio
prije provedbe šumskih služnostih od države kao tom služnosti obterećene ili bezplatno
ili svaki put uz plaćanje podpune šumske pristojbe; u prvom slučaju bezplatno,
u potonjem uz uplatu podpuno šumske pristojbe.
Napokon ako je župnik pripadajuće mu drvo dobivao od župljana kao Inkuo
bez posjedovanja države, to mu nepripada pravo na dobivanje deputatnih gorivih drva
iz šumah imovnih obćina već ista ima iztražiti od župljana.


. Pošto se nadalje na temelju ustanova §. 6. rečenog zakona ob ođkupu šumskih
služnostih od 8. lipnja 1871. zatim članak 10. i 21., rečenog zakona od 15. srpnja
1872. 0 imovnih obćina, koji je i, kod križevačke i gjurgjevačke imovne obcine u