DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 155 —


ovogodišnja proizvodnja francezkih dužicah nadmašiti dosta znatno normalnu potrebu i
žaliti je samo, jos uvjek nije došlo do stalna sporazumka, od kolike je vriednosti. reguliranje
svakogodišnje prodje, bar pogledom na glavne faktore u tom pogledu, najme
državnu šumsku upravu, investicialnu zakladu i krajiške imovne obt^ine.


Nesreće; Franjo Gjuro, seljak iz Molvaii u podžupaniji koprivničkoj, sjekao je


10. veljače o. g. u šumi „Repeš" oveči hrast. Kad se je stablo počelo rušiti, zahvati
ga granje i na mjestu usmrti, istim načinom bude s neopreznosti i u Čajkoveu dne
6 ožujka ubijen žitelj Mato Zmajič kod obaranja jednog hrasta.
K statistiki lova. Polag službenih podataka vrhu tamanenja grabežljive zvjeradi
u području bivše vojne Krajine, tečajem g. 1883. ubijeno bi ukupno 16 medjeda, 244
kurjaka, 1844 lisica, 499 kuna, 126 divljih mačaka iliti za 2 medjeda, 33 vuka,
652 lisice, 25^8 kuna i 84 divjih mačaka više, nego li g. 1882 Naravno da se ti
brojevi odnašaju samo na onu zvjerad, koja bi oblastim prijavljena taglije radi , dočim
mnogi lovci takove prijave nepodnašaju. Polag okružjah ubito bi: u okružju ogulinskom
5 medjedah, u brinjskom 5, gospićkom 2, a po jedan medjed u okružju otočkom, gvačačkom,
udbinskom i petrinjskom. Vukovah ubito bi najviše u okružju gospićkom, naime
28 komada, u novogradiškom 24, u županjskom 17, u vinkovačkom i gračačkom po
16, u sluinjskom 13, u novskom i dvorskom po 12, u brinjskom 11, a u ostalih izpod
10 komada, lisica ubijeno bi u okružju gospićkom 451, sluinjskom 293^ gračaekom
198, novogradiškom 137, ogulinskom 130, novskom 82, glinskom 79, otočkom 78,
rakovačkopfi 64, bi´injskom 62, udbinskom i dvorskom po 50 komada, u ostalih okrnžjih
pako izpod 40 komada. Kuna bude ubijeno u okružju gospićkom 194, sluinjskom 114,
gračačkom 68, ogulinskom 57, brinjskom 19, udbinskom 16, novskom i otočkom po
7j Zavalje 8, Dvor 4, Županje i Novogradiška po 2. Divljih mačaka ubijeno bi takodjer
najviše u okružju Gospičkom^ i to 50 komada, u Sluinjskom 25, Kovskom 12,
Gračačkom, 8, Ogulinskom i Novogradiškom 6, Petrinjskom, Otočkom i Dvorskom po
4, Županjskom 3, Vinkovačkom 2. Oriovačkom i Dubovačkom po 1 komad.


Ukupno se izdalo na taglije više od 2000 for. . ,
K športu. Kako j.Slovenski Narod^´ početkom ožujka t. g. javio, prispjela je
u Grleichenberg, gdje je lanjske godine Njegovo Veličanstvo kralj Milan uzeo na 10 godina
u zakup lovište, onih đanah velika pošiljka kalifornijskih prepelica, koje će se,
kad nastanu topli dnevi, izpustiti, da se dotle dok prispije kralj u lov razplode i odebele.
Lovišta ta stoje pod nadzorom posebnog upravitelja lova.
Prodaje šuma. Dne 19. veljače t. g. obdrŽavana bi kod kr. šumarskog ravnat,
u Zagrebu prodaja drva sa sječine 1. i 2. šumskog ureda Vinkovačkog. Šumski odjel
br. 1. šumarije Županjske u čuvariji Slavin 2, zapremajući površje od 84 rali 1344Q**
obrasao sa 3219 komada hrastova, 26 komada jasena, 208 komada briesta i 765
komada bukovih stabalah, a procienjenih na 136.384 for. dostao ga trgovac Christiani
Herman iz Beča za 172.500 for. Odjel drugi ležeći u šumariji Vrbanjskoj, čuvariji
Kadiševo br. 9. zapremajući površje od 70 ralih 560Q ^ sa 1604 hrastovih, 36
jasenovih, 540 briestovih i 3937 bukovih stabala, a procienjenih na 56.285 fr. ; za taj
odjel ponudiše M. Vuk i sinovi iz Pešte 73.101 for., a Christian Herman za slučaj
kad nebi bio dostao prvi odjel 89.600 fov. Pošto ministarstvo tu drugu ponudu Vuka
nije prihvatilo, određjena bi nova dražba za 15. ožujka t. g., te je onda upitnu šumu
dostao Sedlaković za 82.511 for. 50 novč.
Velika rodnost kuje. Veleštovani g. nadšumar L. u Belovaru, saobćuje nam
sliedeću zanimivu: Gospoštijski šumar u Popovači Schmalfuss posla mi god. 1881.
mladu lovačku kuju. Ista je godine 1882. dva puta zanosila mlade. Godine 1883.pako
kotila jest prvi puta na dne 2. siečnja sa 8, na dne 25. lipnja sa 9, a na dne


27. prosinca iste godine sa 8 mladih, iliti ukupno n jednoj godini 25 komada mladih.
Stavimo li, da polovina mlađih budu kuje, koje godimice samo jedanput u godini po.