DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 158 — "
metr. centi. Goriva se izvaža iz Ugarske u Ausb-iju 634.000, metr. centi, a iz Austrije
se u Ugarsku izvaža 53 metr. centi, U inozemstvo se izvezlo iz Austrije, 15,288 000
metr. centi liesa i građje, a 1,248.000 metr. centi goriva, iz Ugarske pako 2´894.000
metr. centi liesa i građje a 215.000 metr. centi goriva. Prispodobiv uvoz sa izvozom,
izvezlo se je iz Ugarske za 4,772.000, a iz Austrije 12,894.000 metr. centi više drva
nego U se uvezlo. Godine 1831.—1840. iznašao je ukupni izvoz drva iz Anstro-Un:
garije godimice jos samo 2,600.000 metr. centi, do6im se g. 1882. izvezlo ukupno
19,040,00j) metr. centi^ 6emu ponajpače gradnja mnogobrojnih željezničkih prugah
uzrokom. Što se obcenitih navoda, rečenih podataka tige, spomenuti je: Ugarska dobiva
iz Austrije mehku građju, a pokriva i opet potrebštine Austrije na tvrdoj gradji. Obje
državne poli medjutim dobro ($e učinit, budu li nastojale oko čim ve<^e njege svojih šuma.


Šumsko obrtnićtvo i bukovina. Polag „Wiener Centralblat-a" ustrojio jest njeki
g., Kronenfeld, posjednik u Solina-Ustrzyki kod Przemišta u izto6noj Galiciji, tvornicu
za pravljenje žeste iz bukovog trešća. Istu tvornicu drži sada u zakupu g. A. Engelshofen
iz Beča. — Nebi li i kod nas tkogod umio taj primjer nasliediti, ter, tako našoj
bukovini otvoriti novo vrielo prodje?


Hrastov ušenac (Phyloxera). Polag iztraživanjah profesora Balbiani-a od
College de Prance, boluju njeke vrsti hrastovah, a poimence hrast lužnjak i gradun,
isto tako od jedne vrsti ušenca (Phjlosera) kao i trs naših vinograda. Osobito pako
izvrgnuta su bolestna debla, napadaju tog insekta, akoprera se u ostalom, do sada bar
još nije pojavio u tolikoj mjeri, da bi po njemu,prouzročene oštete bile postale osjetljive.


Jedan hrast za 2000 maraka! Čitamo u j,Oesterreich-Ungarisches Zentralblatt
fur ´VValderzeugnisse." — Nedavno srušio je vihar oriaški dub, u šumi Bombergovdj
kod Brtinninghausena u Njemačkoj, na dražbi đostao ga jest njeki drvotržac u Sverti
za cienu od 2000 maraka. Hrast imao jest viŠe od 600 godina, a u promjeru hio je
8 stopa debeo, pojedine grane bijahu 2^/2 stope debele. Sam izvoz dobivenog drvlja
stojati će do Sverte 270 maraka.


Radostan pojav- Javismo u svoje doba da je predsjedništvo družtva bilo poslalo
po više primjeraka „Šumarskog lista" visokom ministarstvu financija u Beograd, molbom,
da visokoisto takove izvoli porazdieliti šumarom kraljevine Srbije. Odpisom ministarstva
od 13. ožujka t, g. br. 124, pristupilo jest usljed toga 10 srbskih šumara u našu
zajednicu. Mi radostno pozdravljamo tu našu bi*aču i drugove, a nadamo se, da če se
isti, priobeivajući nam svoje težnje i ciljeve na uvrstbu u list, takodjev i sobstveno
đružtvom našim i glasilom tim koristiti, dočim smo mi s naše strane vazda pripravni
njihove ciljeve po mogućnosti podpomagati, jer u koliko možda i hrvatsko - slavonsko
šumarsko družtvo nemože srbskim Šumarom bit matica, to nam ipak j,Snmarski list"
može i mora bit zajedničko glasilo Šumarsko-znanstvene djelatnosti. Nas imade malo, a
baš s toga valja da u interesu stvari radimo složno, negledeč i na to, da nas k tomu
nukaju već i sama srodnost plemenskih, narodno-i šumarsko-gospodarstvenih odnošaja.


Kolika je potreba žigica. U Njemačkoj potroši se poprečno na dan. i glavu
10—15 žigica, u Belgiji 9, Englezkoj 8, Francezkoj 6. Potreba pada jednako iduć od
sjevera k jugu. Dnevna potreba računa se u Europi na 2 miijarde, iliti poprečno
6—7 žigica na čovjeka. Prema tomu se dakle dnevice u to ime u Europi popali


200.000 klgr. drva ili u jednoj godini 73,000.000 klgr. drva, ili 162.225 jedrih metara
drva. Za proizvesti tu količinu drva pako potrebno jest površje od najmanje 28.000
hektara normalno obrasle šume.
Kako se može tvrdoća drva povisiti. Tvi-doća se drva dade veoma povisiti,
ako se dotično drvo vari u lanenom ili repičnom ulju. Tele da time drvo postaje tvrdo
skoro kao bakar.
Grom prema vrsti tla. Polag pokušaja izvedenih u Saskih državnih šuma, odnaša
se razmjer pogibelji od gromouđara prema vrsti tla ovako: kod vapnenog tla 1,