DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 129 —


Primjetba. Od ove kazni oslobadjaju se ona lica, koja zadesi njeka
nesreća u šumi, kao n. p. izlome si kola i t. d„ time je dozvoljeno, da mogu
odsjeći potrebno i zgodno drvo za ove potrebe.


Članak 66, Štetu odredjuju vještaci, koja se ođredjuju prema sudskim
pravilama na osnovu izradjene skrižaljke o vriednosti drva u svakom okrugu
prema članku 67.


Članak 67, Vriednost štete, daje se tužitelju šume, pa bio on privatno
lice, obćina ili država.
Članak 68. Tko pusti stoku u zabranjena mjesta u šumi, taj će platiti
u korist tužitelja i to na jednog konja, vola ´ili bivola po I dinar, na svinju


2.50 dinara, na kozu 1 dinar, na ovcu po 0.30 dinara, a uhvaćena stoka služit
će kao zalog dok se globa neplati ili sve dotle, dok prouzrokovać štete, ne
dade u zalog drugu kakvu odgovarajuću stvar, ili pak nepodvede jamca.
članak 69. Do određjenog vremena, za sječu u šumi, ako njeko lice ne
iznese drva van šume, ista će drva pripasti u korist države.


Članak 70. Obćine koje nehtjeđnu u slučaju požara u šume, ili da ga
gase, kaznit će se od 100 do 1000 dinara. Ako li pojedina lica iz obćine nehtjeđnu,
onda će se oni kazniti od 5 do 20 dinara.


Članak 71. Obćine i privatna lica koja nehtjeđnu saditi novu šumu, ili
da njeguju postojeće, prema član. 6, 7, 8, i 9 ovoga zakona, kaznit će se od
2—5 dinara na đulum. Osim toga oblast će narediti, da se šuma podigne o
trošku krivca.


Članak 72. Tko bez dozvole ministarstva financije uništi koju šumu pa
ma čija ona bila, osudit će se da plati onohko koliko je vriednost štete i da
plaća svake godine globe od 2—4 dinara na đulum i to sve dotle, dokle se
uništena prostorija nepošumi.


Članak 73. Kazni predvidjene u ovom zakonu, gube silu, ako se krivci
za 6 mjeseci ne stave pod sud, osim onih, koji su naročito zapalili šumu, kojima
će se do izmirenja štete suditi.


To bi bio cieli sadržaj velevažnog tog zakona, posestrime zemlje nam
Bugarske — kojim jest podjedno učinjen temelj dojdućem uredjenju šumskog
gospodarstva te zemlje.


ie li naravno pomladjivanje u visokih tirastovih šamah putem
čiste sječe sa predzabranom^ opravdano?


šumski zakon u §-u desetom nalaže, da bar šesti dio šumske površine
ima biti zagajen. Kao što je cio šumski zakon proniknut konservatismom, tako
je i tomu §-u sačuvanje i obstanak šuma glavnim ciljem. (Pri tom je taj § 10.


* Predzabrana — Vorschonung.