DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 127 —


h) Da izradjuje nuždne upute za šumare i šumske stražare.


c) Da bdije nad točnim vršenjem izdatog zakona i pravila o šumama


Članak 50. Dužnosti šumai^a su sliedeće:


a) Da nadgleda državne, obćinske i privatne šume u svome okrugu i da
poziva na odgovor one, koji ruše zakon i pravila po tome delu;


h) Da određjuje partije sjeća u državnim šumama, koje će se sjeći, a u
obćinskim zajedno sa kmetom;
c) Da motri, da šumski stražari vrše svoje dužnosti.
d) Da daje pouku narodu za sadjenje i čuvanje nove šume i za podizanje


postojećih, kao i da nadzirava, da se ti uputi izvrše.


e) Da ovršava račune prihoda iz državnih i obćinskih šuma.


f) Da izvršuje sve što mu se zapovjeda iz uprave


Administraciju pismenu, šumari vrše u kancelariji okružnog upravitelja.


Članak 51. Dužnosti šumskih stražara jesu:


a) Da ne pusti nikog u šumu da kupi ili sjeće drva bez pismene dozvole


od nadležne vlasti.


h) Da motre na točno izpunjavanje zakona i propisa, odnosno sječenja i
branja drva, i da predaju najbližoj administrativnoj oblasti one, koji gaze zakone
i propise;


c) u slučaju požara, da ga gase sami, ili pomoćju obližnjih seljaka;
d) Da isledjuju i traže prouzrokovače požara i da ih predaju vlasti i
dalje da izpunjavaju sve, što im se zapovjeda iz uprave.
Članak 52. Plaću za služitelje (činovnike) u upravi šumarskoj, određjuje
država.
Članak 53. Služiteljima pri šumarskoj upravi, zabranjuje se svako sudjelovanje
pri trgovanju sa drvima i drvarskim poduzećima.
Tko naruši ovo pravilo, taj će se iztjerati iz državne službe na svagda i
predati sudu.
Davanje.


Članak 54. Privatni pritjažaoci šuma, neplaćaju ništa za drva i materiale,
koje sjeku za svoju sobstvenu potrebu. Oni plaćaju u korist državne kase 5*^/o
od vrieđnosti materijala, koji je odsječen a namienjen za prodaju prema pravilima,
koja će se za ovu ciel izraditi.


Članak 55. Oni, koji kupe drva, sjeku material ili prave ugljare u obćinskim
šumama za svoju sobstvenu potrebu, plaćaju u korist obćinske kase jedno
davanje, koje određjuje obćinski savjet ili odbor, koje davanje ne sme da prevoziće
5**/o od vrieđnosti materiala:


Ako li je gradjevinski material za prodaju, plaća se 5o/o od vrieđnosti
odsječenog materiala u korist državne kase, tako isto plaća se i dozvola obćini
po ceni koju određjuje obćinski odbor svake godine.


Članak 56. One obćine koje su blizu do državnih šuma i koje neimaju
svojih branika, mogu da kupe drva, da sjeku material da prave ugljen iz
državnih šuma za svoju domaću potrebu kad plate oo/o od vrieđnosti nabranog